ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιλχάν Αχμέτ: Σε ποια φάση βρίσκεται το έργο του νέου Νοσοκομείου Κομοτηνής;

Ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας Β. Κικίλια, κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ, για την εξέλιξη της πορείας υλοποίησης του μεγαλεπίβολου σχεδίου για την κατασκευή του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

“Η υγειονομική κρίση που δοκιμάζει τις αντοχές των συμπολιτών μας, του συνόλου της Ελληνικής κοινωνίας αλλά κυρίως, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθιστά επιτακτικότερη από ποτέ άλλοτε την επίσπευση των διαδικασιών για την δημιουργία νέων υποδομών δημόσιας υγείας. Μεταξύ αυτών που έχουν διακηρυχθεί και ψηφιστεί με νόμο από την Βουλή, κορυφαίο και εμβληματικό έργο είναι η κατασκευή του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το κόστος του οποίου προβλέπεται να φθάσει τα 105 εκατομμύρια ευρώ”, τονίζει ο βουελυτής και προσθέτει: “Με το νόμο ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4667 Τεύχος A’ 38/20.02.2020, κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς Έργο I, μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την υλοποίηση της δωρεάς του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Για την υλοποίηση του Γ.Ν.Κ.Ι.Σ.Ν. το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο της σύμβασης που έχει υπογραφεί και κυρωθεί ανάμεσα στα δύο συμβαλλόμενα μέρη, αναλαμβάνει μεταξύ άλλων να «τρέξει» μια σειρά από έργα που είναι συνυφασμένα με την ανέγερση του νοσοκομείου”.

Στην ερώτηση τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:

Α) Ποιο είναι το συνολικό ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό ως δημόσια δαπάνη για την υλοποίηση του έργου ανέγερσης του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του νόμου  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4667, Τεύχος A’ 38/20.02.2020, με τον οποίο κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς του Έργου;

Β) Ισχύει το χρονοδιαγράμματα των 53 μηνών υλοποίησης του Έργου από την ψήφιση του προρρηθέντος νόμου;

Γ) Σε ποια φάση βρισκόμαστε σήμερα;

Δ) Υπάρχουν αποκλίσεις και καθυστερήσεις από τον προβλεπόμενο χρονικό ορίζοντα λειτουργίας για τον Ιούνιο του 2024 καθώς και για την έναρξη των εργασιών ανέγερσης του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το Νοέμβριο του 2020;

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης:

“ΕΡΩΤΗΣΗ, Αθήνα, 15.09.2020

Προς τον Υπουργό Υγείας.

Θέμα: Κατασκευή και ολοκλήρωση του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Η υγειονομική κρίση που δοκιμάζει τις αντοχές των συμπολιτών μας, του συνόλου της Ελληνικής κοινωνίας αλλά κυρίως, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθιστά επιτακτικότερη από ποτέ άλλοτε την επίσπευση των διαδικασιών για την δημιουργία νέων υποδομών δημόσιας υγείας. Μεταξύ αυτών που έχουν διακηρυχθεί και ψηφιστεί με νόμο από την Βουλή, κορυφαίο και εμβληματικό έργο είναι η κατασκευή του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το κόστος του οποίου προβλέπεται να φθάσει τα 105 εκατομμύρια ευρώ.

Με το νόμο ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4667 Τεύχος A’ 38/20.02.2020, κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς Έργο I, μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την υλοποίηση της δωρεάς του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Για την υλοποίηση του Γ.Ν.Κ.Ι.Σ.Ν. το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο της σύμβασης που έχει υπογραφεί και κυρωθεί ανάμεσα στα δύο συμβαλλόμενα μέρη, αναλαμβάνει μεταξύ άλλων να «τρέξει» μια σειρά από έργα που είναι συνυφασμένα με την ανέγερση του νοσοκομείου.

Μεταξύ αυτών είναι «η έγκαιρη υλοποίηση των οδικών προσβάσεων με το νέο νοσοκομείο μετά την χωροθέτηση του και το σύνολο των συνδέσεων αυτού με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, η έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων για την υλοποίηση του Γ.Ν.Κ.Ι.Σ.Ν., η διατήρηση των όρων δόμησης του Ακινήτου όπως αυτοί ορίζονται στη σύμβαση.»

«Το Ε.Δ. δεσμεύεται ότι θα θεσπιστούν οι αναγκαίες ανωτέρω ρυθμίσεις ως προς τη χωροθέτηση, τους όρους και περιορισμούς δόμησης και θα προβλεφθεί ότι οι απαιτούμενες οικοδομικές άδειες θα εκδίδονται ατελώς από τη Δ.Α.Ο.Κ.Α ή κάθε άλλη άδεια απαιτηθεί από φορείς του Ε.Δ., μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή πλήρους φακέλου.»

«Το Ε.Δ. δια των αρμοδίων φορέων του μεριμνά με δαπάνη του για τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την σύνδεση του Γ.Ν.Κ.Ι.Σ.Ν. με το οδικό δίκτυο και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (επάρκεια προσβάσεων, συνδέσεις με δίκτυα Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.»

«Η υλοποίηση του Έργου του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», υπολογίζεται σε 53 μήνες από την ημερομηνία κύρωσης με νόμο της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης.»

«Το Ίδρυμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο φορέας Υλοποίησης να υλοποιήσει την κατασκευή του Γ.Ν.Κ.Ι.Σ.Ν εντός του οριζόμενου χρονοδιαγράμματος. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξαιτίας γεγονότων εκτός της σφαίρας επιρροής του ιδρύματος ή του Φορέα Υλοποίησης, το χρονοδιάγραμμα θα παρατείνεται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα κατόπιν πρότασης του Φορέα Υλοποίησης και με την έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 17 της Σύμβασης.»

Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία και κατ’ επέκταση στους Έλληνες πολίτες τον Ιούνιο 2024, ενώ οι εργασίες για την ανέγερση του, όπως ειπώθηκε από χείλη αρμοδίων, θα ξεκινήσουν το Νοέμβριο του 2020.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε:

Α) Ποιο είναι το συνολικό ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό ως δημόσια δαπάνη για την υλοποίηση του έργου ανέγερσης του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του νόμου  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4667, Τεύχος A’ 38/20.02.2020, με τον οποίο κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς του Έργου;

Β) Ισχύει το χρονοδιαγράμματα των 53 μηνών υλοποίησης του Έργου από την ψήφιση του προρρηθέντος νόμου;

Γ) Σε ποια φάση βρισκόμαστε σήμερα;

Δ) Υπάρχουν αποκλίσεις και καθυστερήσεις από τον προβλεπόμενο χρονικό ορίζοντα λειτουργίας για τον Ιούνιο του 2024 καθώς και για την έναρξη των εργασιών ανέγερσης του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το Νοέμβριο του 2020;

Ο ερωτών βουλευτής,

Ιλχάν Αχμέτ, Ροδόπης”.

admin/komotini24.gr

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος