ΥΓΕΙΑ

Κάπνισμα: Ποιοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να το κόψουν με επιτυχία

Οι άνθρωποι που ζουν σε γειτονιές με πράσινο ή κοντά στη φύση έχουν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να καπνίζουν -ενώ είναι και πολύ πιο πιθανό να κόψουν με επιτυχία το κάπνισμα- σύμφωνα με τα ευρήματα νέας έρευνας που δημοσιεύθηκε στο Social Science & Medicine.

Η μελέτη αυτή είναι η πρώτη που δείχνει ότι η πρόσβαση σε πράσινους χώρους στις γειτονιές συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά καπνιστών, φαινόμενο που πάντως οφείλεται στα υψηλότερα ποσοστά διακοπής του καπνίσματος και όχι στα χαμηλότερα ποσοστά έναρξης στις περιοχές αυτές.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από την Εθνική Έρευνα Υγείας της Αγγλίας (HSE) και εξέτασαν τις απαντήσεις περισσότερων από 8.000 ενηλίκων σε ερωτήσεις σχετικά με την υγεία τους, την περιοχή κατοικίας και διάφορους άλλους παράγοντες του τρόπου ζωής.

Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, το 19% περιέγραψε τον εαυτό του ως καπνιστή, ενώ το 45% ανέφερε ότι κάπνιζε τακτικά κάποια στιγμή στη ζωή του.
Ωστόσο, ακόμα και μετά την προσαρμογή σε άλλους παράγοντες που θεωρείται πως επηρεάζουν το κάπνισμα, αναδείχθηκε πως οι άνθρωποι που ζουν σε περιοχές με υψηλή αναλογία σε πράσινους χώρους έχουν 20% λιγότερες πιθανότητες να καπνίζουν από εκείνους που ζουν σε λιγότερο πράσινες περιοχές.

Επιπλέον, ανάμεσα στους ανθρώπους που είχαν καπνίσει κάποια στιγμή στη ζωή τους, εκείνοι που ζούσαν σε πιο πράσινες γειτονιές είχαν έως και 12% περισσότερες πιθανότητες να διακόψουν με επιτυχία το κάπνισμα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συγγραφείς υποδεικνύουν ότι η βελτίωση της πρόσβασης σε χώρους με πράσινο μπορεί να αποτελεί μια παραγνωρισμένη στρατηγική δημόσιας υγείας για τη μείωση της συχνότητας του καπνίσματος, ειδικά αν λάβουμε υπόψιν ότι η έναρξη και η διακοπή του καπνίσματος επηρεάζονται από το στρες.

Προηγούμενες μελέτες από την ίδια επιστημονική ομάδα έδειξαν ότι η δυνατότητα οπτικής επαφής με πράσινους χώρους από το σπίτι σχετίζεται με μειωμένη ανάγκη για αλκοόλ, τσιγάρο και ανθυγιεινά τρόφιμα. Υπέδειξαν, επίσης, ότι οι άνθρωποι που επισκέπτονται φυσικά τοπία κάθε εβδομάδα και νιώθουν ψυχολογικά συνδεδεμένοι με αυτά, αναφέρουν καλύτερη σωματική και ψυχική κατάσταση.

«Η μελέτη αυτή είναι η πρώτη που διερευνά τον συσχετισμό ανάμεσα στο πράσινο στις γειτονιές και τις συμπεριφορές καπνίσματος. Τα ευρήματα υποστηρίζουν την ανάγκη προστασίας και επένδυσης στις φυσικές πηγές, τόσο στις αστικές όσο και στις πιο αγροτικές κοινότητες, προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη που αυτές μπορούν να προσφέρουν στη δημόσια υγεία. Αν τα ευρήματά μας τεκμηριωθούν από περαιτέρω εργασίες, οι παρεμβάσεις με βάση τη φύση θα μπορούσαν να συνταγογραφούνται για τη βοήθεια των ατόμων που προσπαθούν να σταματήσουν το κάπνισμα», επισημαίνει η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Leanne Martin από το Πανεπιστήμιο του Plymouth.

Η έρευνα εξέτασε, επίσης, αν η σύνδεση ανάμεσα στους πράσινους χώρους και το κάπνισμα επηρεαζόταν από παράγοντες όπως η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και η στέρηση της γειτονιάς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δεν βρέθηκαν τέτοιες επιδράσεις, με τους επιστήμονες να υποδεικνύουν ότι οι γειτονιές με πολύ πράσινο σχετίζονται με χαμηλότερη επικράτηση καπνιστών, ανεξάρτητα από τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων που κατοικούν σε αυτές.

«Παρά την πτώση στην επικράτηση του καπνίσματος στον γενικό πληθυσμό την τελευταία δεκαετία, η συνήθεια αυτή παραμένει ένα εξουθενωτικό και παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο ξοδεύουν δισεκατομμύρια κάθε χρόνο προσπαθώντας να το αντιμετωπίσουν, τόσο για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας όσο και για τη μείωση του βάρους στις υπηρεσίες υγείας. Η μελέτη αυτή δίνει έμφαση στην ανάγκη διατήρησης των υπαρχόντων πράσινων χώρων και επέκτασης της ανάπτυξης νέων», σχολιάζει ο επίσης συγγραφέας της μελέτης, Mathew White, καθηγητής στα Πανεπιστήμια της Βιέννης και του Exeter.

«Παρόλο που υπάρχουν πλέον αρκετά στοιχεία που δείχνουν ότι οι φυσικοί χώροι σχετίζονται με μείωση του στρες και καλύτερη συνολική κατάσταση, αυτή είναι η πρώτη μελέτη που δείχνει ότι οι περισσότεροι πράσινοι χώροι συνδέονται επίσης και με μείωση των ανθυγιεινών συμπεριφορών. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι τα οφέλη των πράσινων και γαλάζιων χώρων (υγρό στοιχείο) μπορεί να ξεπερνούν αυτά που πιστεύαμε μέχρι τώρα», καταλήγουν οι επιστήμονες.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος