ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κατασκευή δικτύου και υδροδότηση των ιστορικών αποθηκών και τελωνείου στο λιμάνι Αλεξανδρούπολης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι:

Η υπηρεσία προέβη στην κατασκευή δικτύου και στην υδροδότηση των ιστορικών αποθηκών και τελωνείου στο λιμάνι Αλεξανδρούπολης.

Μέσα από την συνεργασία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. , των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Αντιδημάρχου Κυριάκου Αραμπατζή του Δήμου η υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. εκπόνησε μελέτη προϋπολογισμού 13.000€ συμπεριλαμβανομένου και των συμβολαίων μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Α. και Δήμου, για την κατασκευή του δικτύου και συνέβαλε στην αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών στο λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Ιστορικό

Θρακική Αγορά

Μedia Group

Θρακική Αγορά FB

Ποπολάρος

Εvros24