ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κατασκευή, συντήρηση και αναβάθμιση πεζοδρομίων και κρασπέδων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Σύμβαση έργου αρχικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, για την κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και κρασπέδων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης υπέγραψε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης με τον ανάδοχο του έργου.

Η μελέτη του έργου προβλέπει:

  • την κατασκευή νέων πεζοδρομίων και κρασπέδων,
  • την τοποθέτηση πλακών και κυβολίθων καθώς και σε οδούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σε σημεία όπου δεν υπήρχαν εντός του αστικού ιστού της πόλεως και τα οποία θα περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων κρασπέδων καθώς και την τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίων ή κυβόλιθων,
  • την συντήρηση και αποκατάσταση φθορών υφιστάμενων πεζοδρομίων στις Δημοτικές Κοινότητες.

 

Το έργο θα παραδοθεί σε δεκαοκτώ (18) μήνες λόγω της ιδιαιτερότητας των σποραδικών εργασιών του και των συνεχόμενων αναγκών συντήρησης κυρίως από αιτήματα πολιτών.

Παράλληλα ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εξασφάλισε τη νέα ψηφιακή εφαρμογή “fixmydaylife” η οποία θα διατεθεί δωρεάν στους διαχειριστές πολυκατοικιών, στους ιδιοκτήτες και στους ενοικιαστές.

Η εφαρμογή προσφέρει την δυνατότητα άμεσης καταγραφής κακοτεχνιών και ζημιών που θα εντοπίζονται σε πεζοδρόμια και κράσπεδα και αποστολή τους στην αρμόδια υπηρεσία για την άμεση αποκατάσταση τους.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος