Αστυνομικά

Κορωνοϊός: Πρόστιμα 311.350 ευρώ σε 72.027 ελέγχους- 975 περιπτώσεις παραβίασης μέτρων

Πρόστιμα συνολικού ύψους 311.350€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε μία (1) επιχείρηση, επιβλήθηκαν από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) τη Δευτέρα 22.03.2021, σε συνολικά 72.027 ελέγχους  που κατέγραψαν 975 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού. Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (62.464).

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις: 

 

1. Μη χρήση μάσκας

2. Μη νόμιμη μετακίνηση

3. Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

4. Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

1. Η  ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τρείς  (3) συλλήψεις  για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων.

2. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1)  φυσικό πρόσωπο που παραβίασε την υποχρέωση για κατ΄οίκον περιορισμό (καραντίνα,) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

3. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος, επίσης επιβλήθηκαν τέσσερα (4) πρόστιμα των 300€ (συνολικά 1.200€) στους πελάτες του καταστήματος, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

4. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) κατάστημα υποδημάτων – ενδυμάτων και 3.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο για παραβίαση της αναστολής λειτουργίας του κλάδου, στην Περιφέρεια Αττικής.

5. Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

6. Η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.300€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.

7. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε μία (1) επιχείρηση παροχής υπηρεσιών σωματικής ευεξίας για μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας, επίσης επιβλήθηκαν δύο (2) πρόστιμα των 300€ (συνολικά 600€) στους εργαζομένους της επιχείρησης για παροχή εργασίας σε επιχείρηση που είναι σε αναστολή, στην Περιφέρεια Αττικής.

8. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.000€ σε ένα (1) κομμωτήριο για μη τήρηση του βιβλίου των ραντεβού, στην Περιφέρεια Αττικής.

9. Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο 300€ σε υπεύθυνο καταστήματος διανομής τροφίμων (Delivery-take away), για μη χρήση μάσκας, στον Δήμο Περιστερίου.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τριακόσιες τριάντα εννιά (339) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει αναθεωρηθεί βάσει των νέων μέτρων που ισχύουν για κάθε περιοχή ανάλογα με το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσής της, δίνοντας έμφαση στις περιοχές αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, μεταξύ των οποίων και η περιοχή της Αττικής, για τις δραστηριότητες, τους φορείς και τις οντότητες που εμπίπτουν στο περιβάλλον του ελέγχου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος