ΥΓΕΙΑ

Κορωνοϊός: Σαφές μήνυμα με πολλούς αποδέκτες από τους Ιατρικούς Συλλόγους Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από τηλεδιάσκεψη με θέμα την υγειονομική απειλή, ομόφωνα κατέληξαν στις παρακάτω διαπιστώσεις και στέλνουν ένα σαφές μήνυμα με πολλούς αποδέκτες:

Η Πολιτεία οφείλει: 

▪ Να ενδυναμώσει ΑΜΕΣΑ τα Νοσοκομεία με Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, έτσι ώστε να μην αναστέλλεται η τακτική λειτουργία των ιατρείων και χειρουργείων σε μεγάλο ποσοστό και να παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης περισσότερων test. Επίσης να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά των νοσοκομείων με μόνιμους διορισμούς.

▪ Να αναβαθμίσει την ΠΦΥ με σκοπό την αναχαίτιση της πανδημίας και την αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων.

▪ Να διασφαλίσει την επάρκεια υλικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των λοιπών αναγκών των Νοσοκομείων.

▪ Να ενεργοποιήσει τοπικά συντονιστικά όργανα με συμμετοχή των Ιατρικών Συλλόγων. Επίσης, να γίνεται αναλυτική ενημέρωση των Ιατρικών Συλλόγων (ΝΠΔΔ – θεσμικοί σύμβουλοι της Πολιτείας για θέματα υγείας) για τα κρούσματα (ηλικία, φύλο, πληθυσμιακή ομάδα κλπ), τις ιχνηλατήσεις και τους σχεδιασμούς αντιμετώπισης της κατάστασης.

▪ Να φροντίσει για την αυξημένη διενέργεια rapid test στην κοινότητα από τις ΚΟΜΥ σε συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους.

▪ Να εντάξει τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς στη μάχη κατά της πανδημίας, μέσα από ένα μελετημένο και συμφωνημένο με τους Ιατρικούς Συλλόγους σχέδιο δράσης, τόσο στην ΠΦΥ για την στήριξη του εξωνοσοκομειακού συστήματος υγείας και την ελαχιστοποίηση της προσέλευσης ασθενών στα νοσοκομεία, όσο και ενδονοσοκομειακά σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας.

▪ Να εντατικοποιήσει τους ελέγχους για τη πιστή τήρηση των μέτρων.

▪ Να πραγματοποιήσει στοχευμένα test σε αθλητικές ομάδες, γυμναστήρια, εργασιακούς χώρους.

▪ Να περιοριστούν οι μετακινήσεις από και προς τις νησιωτικές περιοχές, οι οποίες να επιτρέπονται μόνο στους μόνιμους κατοίκους των νησιών και στους έχοντες εργασία, ώστε να διαφυλαχθεί το χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο αυτών των περιοχών.

Από τη πλευρά τους οι πολίτες οφείλουν:

▪ Να επιδείξουν μέγιστη ατομική ευθύνη.

▪ Να τηρούν απαρέγκλιτα τα μέτρα ατομικής προστασίας.

▪ Να προστατεύουν τους ευαίσθητους συμπολίτες μας.

▪ Να ενημερώνουν για την ύποπτη συμπτωματολογία, πριν εισέλθουν σε Ιατρείο, Νοσοκομείο, όπου να προσέρχονται μόνο με προγραμματισμένο ραντεβού.

▪ Να επισκέπτονται τα Ιατρεία των Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μόνο για σοβαρούς λόγους.

▪ Να μη στιγματίζουν τους ασθενείς που πάσχουν από λοίμωξη Κορωνοϊού (COVID-19).

Οι νοσούντες από κορωνοϊό παρακαλούνται:

▪ Nα ειδοποιούν τις επαφές τους των τελευταίων 3 ημερών ώστε να διευκολύνουν την ιχνηλάτηση.

▪ Να τηρούν αυστηρά την καραντίνα.

Οι συνάδελφοι Ιατροί οφείλουν:

▪ Να είναι υποδειγματικοί στη συμπεριφορά τους όσον αφορά την τήρηση των μέτρων προστασίας.

▪ Να δέχονται ασθενείς πάντα με ραντεβού και να έχουν τον απαραίτητο υγειονομικό εξοπλισμό, για να εξετάζουν ύποπτα περιστατικά.

▪ Να τηρούν βιβλίο καθημερινής καταγραφής ασθενών.

▪ Να προασπίζουν τη δημόσια υγεία, προστατεύοντας τους ασθενείς τους.

Καταλήγοντας, προτρέπουμε τους νέους να προστατέψουν το ΜΕΛΛΟΝ τους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πρόεδρος Ι.Σ. Δράμας
ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – Πρόεδρος Ι.Σ. Έβρου
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – Πρόεδρος Ι.Σ. Καβάλας
ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Πρόεδρος Ι.Σ. Ξάνθης
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Πρόεδρος Ι.Σ. Ροδόπης

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος