ΔΙΑΦΟΡΑ

Κορονοϊός: Τι αλλάζει στη μετακίνηση εκτός νομού σύμφωνα με την ΚΥΑ για τα νέα μέτρα

Νέα μέτρα για την μετακίνηση εκτός νομού είναι σε εφαρμογή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αλλαγές, τόσο στο ταξίδι με πλοίο ή ΚΤΕΛ, όσο και στον αριθμό των ατόμων που επιτρέπεται στα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με καινούργια ΚΥΑ που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι νέες διατάξεις είναι σε εφαρμογή από την Πέμπτη (30/12) και εφαρμόζονται στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση, πριν λίγες ημέρες.

Με βάση τις νέες διατάξεις λοιπόν, ως προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς [λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών), τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου, λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας,λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, σιδηρόδρομος, αναβατήρες(τελεφερίκ)], λειτουργία με μέγιστη πληρότητα ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%)και με υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή Ν95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας (χειρουργικής και υφασμάτινης).

Επίσης, επιτρέπονται μέχρι πέντε (5) επιβάτες σε επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης(Ε.Ι.Χ.) έως επτά (7) θέσεων, ενώ το όριο είναι μέχρι επτά (7) επιβάτες σε επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) έως εννέα (9) θέσεων.

Ακόμη, επιτρέπονται μέχρι τρία (3) άτομα πλέον του οδηγού στα διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου ΒΑΝ οχήματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 61512/2900/11.12.2002 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’1548).

Μέχρι πέντε (5) επιβάτες, πλέον του οδηγούσε επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης(Ε.Δ.Χ., Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α’ 222) έως επτά (7)θέσεων.

Μέχρι επτά (7) επιβάτες, πλέον του οδηγού σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν.4093/2012 έως εννέα (9) θέσεων.

Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν α) αποκλειστικά γονείς με τα τέκνα τους. Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η διαπίστωση της συνδρομής αυτής γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου(διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης) ή β)άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του.

Σημειώνεται, ότι εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε Ε.Ι.Χ. μόνο ο/η οδηγός,σύζυγοι/συμβιούντες και συγγενείς α’ και β βαθμού.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος