ΔΙΑΦΟΡΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Ξάνθη λόγω ασφαλτοστρώσεων

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, σε τμήμα της Εγνατίας Οδού στο νομό Ξάνθης κατά τη διάρκεια εργασιών για την αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε προκαθορισμένα οδικά τμήματα και των δύο κατευθύνσεων στο τμήμα Α/Κ Ιάσμου – Αμαξάδες(Χ.Θ. 533+900 έως ΧΘ 544+500) της Εγνατίας Οδού, αποφασίστηκε:

Εγκρίθηκε η πραγματοποίηση των εν λόγω εργασιών ως αναφέρονται στη σχετική μελέτη [ανωτέρω (στ) σχετικό] και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται κατά την εκτέλεση των για την αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε προκαθορισμένα οδικά τμήματα και των δύο κατευθύνσεων στο τμήμα Α/Κ Ιάσμου – Αμαξάδες στον αυτοκινητόδρομο «Εγνατία Οδός», για το χρονικό διάστημα από 17-08-2020 ημέρα Δευτέρα έως 13-09-2020 ημέρα Κυριακή για την κατεύθυνση Α/Κ Ιάσμου – Αμαξάδες ( Χ.Θ. Η 544+500 έως Χ.Θ. Η 535+300) και από 14-09-2020 ημέρα Δευτέρα έως 16-10-2020 ημέρα Παρασκευή για την κατεύθυνση Αμαξάδες – Α/Κ Ιάσμου (Χ.Θ. Κ 533+900 έως Χ.Θ. Κ 544+000), με σκοπό την ασφαλή κίνηση όλων των οχημάτων και των επιβατών τους και παρακαλούμε όπως εφαρμοστούν τα κάτωθι:

Η σήμανση που θα εγκατασταθεί – εφαρμοσθεί να συμφωνεί άριστα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905 τ. Β΄) Απόφασης Υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και το ρεύμα κίνησης – κυκλοφορίας να είναι απόλυτα καθαρό από ξένες ύλες και μηχανήματα.
Σε καμία περίπτωση να μη διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το πλάτος της οδού.
Να τοποθετηθεί η απαραίτητη και προβλεπόμενη σήμανση σε ικανή προηγούμενη απόσταση μέχρι και τα σημεία εκτέλεσης των εργασιών για την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.
Πριν από την έναρξη των εργασιών να ενημερωθεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης και οποιαδήποτε λεπτομέρεια να ρυθμιστεί με αυτό.

Τα παραπάνω ισχύουν από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και θα διαρκέσουν μέχρι την 16/10/2020 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση της απαραίτητης σήμανσης με μέριμνα κι ευθύνη της Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», η οποία επί πλέον υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης όπως και για την ασφαλή απομάκρυνση αυτών με το πέρας των εργασιών.
Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, κατά λόγο και τόπο αρμοδιότητας.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος