ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μήνυμα του Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής για την έναρξη της νέας Κατηχητικής χρονιάς

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σήμερα, μὲ τὴν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ ξεκινάει ἡ νέα κατηχητική χρονιά καὶ ἐπιθυμῶ, νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας καί νά σᾶς εὐχηθῶ ἀπό καρδιᾶς, νά εἶστε ὑγιεῖς καὶ νὰ ἔχετε πλούσια τὴν εὐλογία καὶ τὸν φωτισμό τοῦ Κυρίου.

Tὸ Κατηχητικό Σχολεῖο τῆς Ἐκκλησίας ἀνοίγει καί φέτος τήν ἀγκαλιά του γιά ὅλους σας καὶ σκοπό ἔχει νὰ σᾶς ὁδηγήσει στὸν Θεό. Ἐάν τὸ σχολεῖο σᾶς προσφέρει γενικές γνώσεις καὶ σᾶς ἐξοπλίζει μὲ ἐμπειρίες καὶ δεξιότητες, οἱ ὁποῖες θὰ σᾶς χρησιμεύσουν στὸ μέλλον, τὸ Κατηχητικό εἶναι αὐτό ποὺ θὰ σᾶς βοηθήσει νὰ γνωρίσετε καλύτερα τὸν Χριστό καὶ νὰ διδαχθεῖτε τὶς ἀλήθειες του Εὐαγγελίου Του. Νὰ κατανοήσετε, δηλαδή, τὸ μεγαλεῖο τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος εἶναι «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ». Νὰ συμμετέχετε στὴν λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, νὰ ἐπικοινωνήσετε μεταξύ σας καὶ νὰ ἀποκτήσετε καινούργιους φίλους. Νὰ βρεῖτε τὶς κατάλληλες ἀπαντήσεις στοὺς πνευματικούς καὶ ὄχι μόνο, προβλημα τισμούς σας.

Στὸν κόσμο ποὺ ζοῦμε σήμερα γινόμαστε καθημερινά δέκτες δυσάρεστων εἰδήσεων. Οἱ ἠθικές ἀξίες ποὺ ἐπί αἰῶνες χαρακτήριζαν τὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες καὶ συμπεριφορές σήμερα χάνουν τὸ νόημά τους. Ἀκοῦμε καὶ βλέπουμε γιὰ πολέμους, διάφορες κρίσεις, φτώχεια, φόνους, αὐτοκτονίες, τὰ ὁποῖα ὁδηγοῦν στὴν ἀπόγνωση, στὴν ἀπελπισία καὶ στὴν ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ αὔριο.

Ὅμως παιδιά μου, πατρικά σᾶς προτρέπω καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ ἐμπιστευθεῖτε τὸν Χριστό καὶ τήν Ἐκκλησία Του. Νὰ στηρίξετε τὶς ἐλπίδες σὲ Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος σᾶς ἀγαπάει πραγματικά καὶ ἀνιδιοτελῶς. Νὰ  αἰσθάνεσθε συνεχῶς τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή σας. Ἔτσι θὰ γίνετε «τέκνα φωτός», θὰ ἔχετε ἀγάπη στὴν καρδιά σας, θὰ κάνετε περήφανους τοὺς γονεῖς σας καὶ οἱ ἄνθρωποι βλέποντας τά φωτεινά σας ἔργα θά παραδειγματίζονται καὶ θὰ δοξάζουν τό ὄνομα τοῦ Οὐράνιου Πατέρα μας.

Καλή πρόοδο, μέ ὑγεία, δύναμη, φώτιση. Εὔχομαι μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ προοδεύετε σὲ σοφία καὶ σωματικὴ ἀνάπτυξη καὶ εὔνοια ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων [«…σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις». (Λκ΄, β΄ 52)].

Καλή κατηχητική χρονιά!  Ὁ Θεός νά εὐλογεῖ ἐσᾶς, τούς κατηχητές σας καὶ τὶς οἰκογένειές σας!

Μέ πατρική ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος