ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μήνυμα του Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής για την έναρξη των κατηχητικών σχολείων

Σύμφωνα μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 3857/1863/17-9-2021 Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁρίζεται ἡ ἔναρξη τῶν κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἐκκλησίας τὴν Κυριακή, 10η Ὀκτωβρίου ἐ. ἔ..

    Ἡ μέριμνα ὅλων, Κληρικῶν, Ἐκπαιδευτικῶν καὶ Γονέων, γιὰ τὴν πνευματική οἰκοδομή τῶν νέων καὶ τὴν ἔνταξη αὐτῶν στὴν ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καὶ ἡ ἐπιμέλεια γιὰ τὴν καλλιέργεια τῆς ἀθάνατης ψυχῆς τους, ἀποτελεῖ διακονία σπουδαία καὶ ἱερή.

    Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἀπευθύνονται στοὺς Ἐφημερίους τῶν Ἐνοριῶν τους γιὰ περισσότερες πληροφορίες.

    Ἀκολουθεῖ τὸ Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων :

«Ἀγαπητά μου παιδιά,

    Σήμερα, μὲ τὴν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ ξεκινάει ἡ νέα Κατηχητική χρονιά καὶ αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη, νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας καί νά σᾶς εὐχηθῶ ἀπό καρδιᾶς, νά εἶστε ὑγιεῖς καὶ νὰ ἔχετε πλούσια τὴν εὐλογία καὶ τὸν φωτισμό τοῦ Κυρίου.

    Στήν ἔναρξη τῆς κατηχητικῆς χρονιᾶς, εὑρίσκομαι νοερῶς ἀνάμεσά σας καί σᾶς καλωσορίζω στὸ Κατηχητικό Σχολεῖο τῆς Ἐκκλησίας,τὸ ὁποῖο ἀνοίγει καί φέτος τήν ἀγκαλιά του γιά ὅλους σας καὶ σκοπό ἔχει νὰ σᾶς ὁδηγήσει στὸν Θεό. Νὰ γνωρίσετε καλύτερα τὸν Χριστό καὶ νὰ διδαχθεῖτε τὶς ἀλήθειες του Εὐαγγελίου Του. Νὰ συμμετέχετε στὴν λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ἐπικοι­­νωνήσετε μεταξύ σας καὶ νὰ ἀποκτήσετε καινούργιους φίλους. Νὰ βρεῖτε τὶς κατάλληλες ἀπαντήσεις στοὺς πνευματικούς καὶ ὄχι μόνο προβλημα­τισμούς σας.

    Σὲ ἕναν κόσμο, ὅπου οἱ ἀρνητικές καὶ δυσάρεστες εἰδήσεις μονοπωλοῦν στὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, οἱ ἂνθρωποι ἀποξενώνονται ὅλο καὶ περισσότερο, ἰδιαιτέρως σήμερα στὶς ἡμέρες τῆς πανδημίας, οἱ ἠθικές ἀξίες χάνουν τὸ νόημά τους, ἡ ἀπόγνωση, ἡ ἀπελπισία καὶ ἡ ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ αὔριο κυριεύουν τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο καὶ τὸν ὁδηγοῦν σὲ ἀδιέξοδα, ἐσεῖς παιδιά μου νὰ παραμείνετε αἰσιόδοξοι, ἐμπιστευόμενοι τὸν Χριστό καὶ τήν Ἐκκλησία Του. Νὰ αἰσθάνεσθε τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή σας, νὰ ἔχετε πίστη καὶ νὰ ἐναποθέτετε τὶς ἐλπίδες σας γιὰ ἕνα καλύτερο μέλλον στὸν μοναδικό πραγματικό Σωτῆρα, τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

Εὔχομαι ἡ νέα κατηχητική χρονιά νά εἶναι γιά σᾶς καί τούς κατηχητές σας κατάφορτη ἀπό προσδοκίες, ἐλπίδες, πηγή χαρᾶς, ἀφορμή ἀναζήτησης καί ἀποκάλυψης τῆς Ἐλευθερίας καί τῆς Ἀγάπης πού προσφέρει ἀπλόχερα ὁ Χριστός μας.

Καλή κατηχητική χρονιά! Ὁ Θεός νά εὐλογεῖ ἐσᾶς καὶ τὶς οἰκογένειές σας!

Μέ πατρική ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος