ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής: Ευχές και δώρα στο προσωπικό και στους ασθενείς του νοσοκομείου και των ιδρυμάτων της πόλης

Κατά τὴν Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέπτεται τὸ Γενικό Νοσοκομεῖο τῆς πόλεως ὅπως ἐπίσης ὅλα τὰ Ἱδρύματα τῆς περιοχῆς μας, εὐχόμενος στὸ Ἰατρικό, Νοσηλευτικό καὶ Διοικητικό Προσωπικό, καθώς καὶ στοὺς Νοσηλευομένους.

Καθ΄ ὅτι καί ἐφέτος, λόγῳ τῶν ἰδιαιτέρων συνθηκῶν δὲν καθίσταται δυνατή αὐτή ἡ ποιμαντική δραστηριότητα, γι΄αὐτό τόν λόγο ἀπεστάλησαν σήμερα εὐλογίες καὶ εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου δι’ ἀναμνηστικῶν.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις εὔχεται στοὺς ἀσθενεῖς ταχεία ἀνάρρωση, στό δὲ προσωπικό τοῦ Νοσοκομείου καὶ τῶν Ἱδρυμάτων, πού ὅλο αὐτό τὸ μεγάλο διάστημα τῆς πανδημίας προσφέρουν τὰ μέγιστα στὴ φροντίδα τῶν συνανθρώπων μας, θερμές εὐχαριστίες.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος