ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής: “Η αυτοαποκαλούμενη «Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία» μοιράζει Καινή Διαθήκη αμφιβόλου προελεύσεως”

Τὸ Γραφεῖο Ἀντιαιρετικοῦ Ἀγῶνα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐνημερώνει τὸ φιλόχριστο πλήρωμά της, ὅτι στὴν πόλη τῆς Κομοτηνῆς δραστηριοποιεῖται τελευταῖα ἡ αὐτοαποκαλούμενη «Ἐλεύθερη Εὐαγγελική Ἐκκλησία» καὶ διαμοιράζει τὸ βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀμφιβόλου προελεύσεως, δὲν εἶναι ἐγκεκριμένο ἀπό τὴν ἐπίσημη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ δὲν ἔχει τὴν ἄδεια καὶ εὐλογία τῆς Μητροπόλεώς μας.

Αὐτές τὶς ἡμέρες ποὺ προετοιμαζόμαστε γιὰ τὴν Μεγάλη Θεομητορική Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἄς μένουμε ἑδραιωμένοι στὴν Ὀρθόδοξη πίστη μας κάτω ἀπό τὴν σκέπη τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καὶ μὲ ἀγάπη ἀς προσευχηθοῦμε γιὰ τοὺς πεπλανημένους ἀδελφούς, ὥστε νά γνωρίσουν τό Φῶς τῆς Ἀληθείας.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος