ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Καθ. Ευθύμης Λέκκας και ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ.

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 επισκέφθηκε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) Καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) του ΟΑΣΠ, κ. Βασίλειο Μάργαρη. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η συνυπογραφή, με τον Πρύτανη Καθηγητή Αλέξανδρο Πολυχρονίδη, Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ.

Στη συνάντηση που έγινε στο κτίριο διοίκησης του Δ.Π.Θ. για την υπογραφή του Μνημονίου παραβρέθηκαν ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κ. Νικόλαος Κλήμης ο οποίος ορίστηκε εκπρόσωπος του Δ.Π.Θ. για τη συνεργασία με το ΙΤΣΑΚ, και οιΑντιπρυτάνεις Καθηγητής Φώτης Μάρης και Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου.

Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών-ΙΤΣΑΚ είναι Ερευνητικό και Τεχνολογικό Ινστιτούτο και αποτελεί Μονάδα Έρευνας του ΟΑΣΠ.

Αντικείμενο του Μνημονίου συνεργασίαςαποτελούν θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης καινοτομικών ιδεών στο πλαίσιο εφαρμοσμένης έρευνας, σε τομείς όπως η βελτίωση της αντισεισμικής προστασίας, ο περιορισμός της διακινδύνευσης, η προστασία του δομημένου και μη-δομημένου περιβάλλοντος.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας  μεταξύ των ερευνητών και των μελών ΔΕΠ του πανεπιστημίου και της ερευνητικής μονάδας ΙΤΣΑΚ, καθώς και η ανάπτυξη ή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Τα αποτελέσματα της συνεργασίαςαναμένεται να είναι η δημιουργία νέων ερευνητικών προτάσεων – ιδεών, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού στην περιοχή, και η ανάπτυξη συνεργασιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με αντίστοιχους φορείς της πανεπιστημιακής/ερευνητικής κοινότητας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων των δύο μερών.

Πέραν αυτών, με την ιδιότητα του Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Διευθυντή του ΠΜΣ “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων”, ο Καθηγητής Λέκκας ανακοίνωσε ότι συζητά την ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος