ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Νανόχηνες από την Κερκίνη και πάλι στο Δέλτα Έβρου!

Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός της Νανόχηνας αναπαράγεται στη Νορβηγία και ξεχειμωνιάζει στην Ελλάδα στους υγροτόπους της λίμνης Κερκίνης και του Δέλτα Έβρου.

Τα 69 πουλιά του τελευταίου αυτού κοπαδιού, αφού πέρασαν ένα διάστημα στην Κερκίνη, κατέφθασαν όπως συνήθως κάθε χρόνο, στα λιβάδια του Δέλτα, όπου μπορούν να βρουν καταφύγιο και τροφή.

Ο Φορέας Διαχείρισης, συμμετέχει ενεργά σε δράσεις παρακολούθησης και προστασίας του είδους μέσω του προγράμματος LIFE “Providing a climate resilient network of critical sites for the Lesser White-fronted Goose in Europe” με τη συμμετοχή πέντε χωρών (Ελλάδα, Φιλανδία, Λιθουανία, Εσθονία και Ουγγαρία) με σκοπό την προστασία του εμβληματικού αυτού είδους.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος