ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Νέο φορτωτή-εκσκαφέα απέκτησε η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κομοτηνής

Το μηχάνημα έργου θα εξυπηρετήσει πολλές πάγιες αλλά και έκτακτες ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών), σε εργασίες συντήρησης-επισκευής του οδικού δικτύου (αποχιονισμοί, άρση φερτών υλικών, καθαρισμοί αγωγών-ομβρίων, κ.λπ.), και γενικότερα τεχνικών έργων και υποδομών. Επίσης θα χρησιμεύσει σε καθαρισμούς δημοτικών εκτάσεων από απόβλητα εντός και εκτός της Κομοτηνής καθώς επίσης των οικισμών. Πρόκειται για μια ακόμη προμήθεια που συμβάλλει στην ανανέωση του στόλου των οχημάτων του Δήμου που μετρούν πάνω από είκοσι χρόνια ζωής.

Το μηχάνημα αγοράστηκε μέσω του προγράμματος «Φιλόφημος ΙΙ» και είναι ένα από τα τρία που αποκτά ο Δήμος μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα – αρχικά παρελήφθη ένα σάρωθρο και σε λίγες μέρες θα παραληφθεί και πλυντήριο κάδων.

Η προμήθειά του έγινε μέσα από ηλεκτρονικό διαγωνισµό και η αξία του φορτωτή ανέρχεται σε 105.276 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος