ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Αυστραλός Πρέσβης επισκέφτηκε το Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής

Τό πρωΐ τῆς Τετάρτης, 26ης Ἰανουαρίου 2022, ὁ Ἐξοχώτατος κ. Ἀθανάσιος Σπύρου, Πρέσβυς τῆς Αὐστραλίας ἐν Ἀθήναις μετά τῆς συζύγου του, ἐπεσκέφθη τόν Σεβασμιώτατον εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὁ Πρέσβυς ἔλκει τήν καταγωγή του ἀπό τήν Κομοτηνή, ἀφού οἱ γονεῖς του ἤταν ἐνορίτες τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου καί γιά τον λόγο αὐτό ἐζήτησε και ἐπισκέφτηκε τόν Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν κ. Πρέσβυν διά τήν τιμητικήν ἐπίσκεψίν του, τόν  ἐνημέρωσε διά τό ὅλον ἔργον τῆς ἀκριτικῆς καί εὐαισθήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τοῦ εὐχήθηκε ἐπιτυχίαν εἰς τό εὐθυνοφόρον ἔργον του, ἐνῶ τοῦ προσέφερε καί ἀντίτυπα τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Ἀκολούθως, ὁ κ. Πρέσβυς εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας διά τήν ὑποδοχήν καί τήν φιλοξενία.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος