ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο δήμος Μαρώνειας – Σαπών θα αναβαθμίσει τις παιδικές του χαρές

Σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τις διαδικασίες δρομολόγησης έργων και μελετών ψήφισε στην πρόσφατη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών.

Συγκεκριμένα ψηφισθήκαν η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου της προμήθειας υλικών εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Μαρωνείας, ο οριστικός ανάδοχος της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου και οι όροι της διακήρυξης για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος – πρέσας, από το πρόγραμμα «Φιλόδημος».

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος