ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Oἱ δύο Βρεφονηπιακοὶ Σταθμοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς, διεκοσμήσθησαν καὶ ἐστολίσθησαν καταλλήλως

Ἐν ὂψει τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, προσφάτως οἱ δύο Βρεφονηπιακοὶ  Σταθμοὶ  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς, διεκοσμήσθησαν καὶ ἐστολίσθησαν καταλλήλως.

Ἀρξαμένης τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστου-γέννων, ἡ Ἱερά Μητρόπολις εὒχεται εἰς πάντας νά εἶναι μεστή ἐλέους καί καρπῶν ἀγαθῶν.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος