ΥΓΕΙΑ

Οι νεαροί ατμιστές αντιμετωπίζουν κίνδυνο βρογχίτιδας και δύσπνοιας

O επιπολασμός συριγμού και της δύσπνοιας είχε διάφορα επίπεδα, με τα βρογχικά συμπτώματα να είναι τα πιο συχνά αναφερόμενα.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Thorax δείχνει ότι οι νεαροί ατμιστές είναι ευαίσθητοι σε βρογχικά συμπτώματα και δύσπνοια, ακόμα κι αν καπνίζουν επίσης κανονικά τσιγάρα ή περιτριγυρίζονται από άλλους που καπνίζουν.

Τελευταίες εκτιμήσεις από τις ΗΠΑ αποκαλύπτουν ότι το 14% των μαθητών λυκείου χρησιμοποίησε ηλεκτρονικά τσιγάρα το 2022. Η βλάβη που προκαλεί το αεροζόλ του ηλεκτρονικού τσιγάρου στους πνεύμονες είναι καλά τεκμηριωμένη.

Διάφορες μελέτες έχουν περιγράψει αναπνευστικά συμπτώματα μεταξύ των νεαρών ατμιστών. Αλλά πολλές έχουν επικεντρωθεί αποκλειστικά στη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου χωρίς να λάβουν υπόψη την πιθανή επίδραση της ταυτόχρονης χρήσης κανονικού τσιγάρου στην αναπνευστική υγεία.

Πώς έγινε η νέα έρευνα για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα

Για να αντιμετωπιστεί αυτό, οι ερευνητές παρακολούθησαν την αναπνευστική υγεία των συμμετεχόντων στην Μελέτη Παιδικής Υγείας της Νότιας Καλιφόρνια μεταξύ 2014 και 2018.

Περίπου 2.097 μαθητές, με μέση ηλικία τα 17 έτη, απάντησαν σε έρευνα για τα προϊόντα καπνού και τα αναπνευστικά συμπτώματα το 2014 (κύμα 1). Περαιτέρω δεδομένα συλλέχθηκαν από 1.609 μαθητές το 2015 (κύμα 2), 1.502 το 2017 (κύμα 3) και 1.637 το 2018 (κύμα 4).

Σε κάθε κύμα, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σχετικά με το ιστορικό τους στη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων, συμβατικών τσιγάρων και, ξεκινώντας από το κύμα 3, της κάνναβης.

Η τελική ανάλυση περιελάμβανε 2.094 συμμετέχοντες, σχεδόν οι μισοί από τους οποίους ήταν γυναίκες. Στο κύμα 1, 476 (23%) ανέφεραν ιστορικό άσθματος κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Σε όλα τα κύματα, ο επιπολασμός συριγμού και της δύσπνοιας είχε διάφορα επίπεδα, με τα βρογχικά συμπτώματα να είναι τα πιο συχνά αναφερόμενα: 19,5%, 22,5%, 23,5% και 26%, σε κάθε κύμα αντίστοιχα.

Η συχνότητα χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου τις τελευταίες 30 ημέρες ήταν λίγο κάτω από το 12% για τα κύματα 1 και 2, φτάνοντας το 11% στο κύμα 3 και αυξήθηκε σε πάνω από 15,5% στο κύμα 4.

Τι έδειξε η έρευνα

Οι πιθανότητες συριγμού ήταν 81% υψηλότερες μεταξύ των χρηστών ηλεκτρονικών τσιγάρων σε σύγκριση με τους μη χρήστες. Ομοίως, τα βρογχικά συμπτώματα ήταν διπλάσια, ενώ η δύσπνοια ήταν 78% πιο πιθανή. Αυτοί οι συσχετισμοί ίσχυαν ακόμα και αφότου συνυπολογίστηκαν παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων.

Αν και περαιτέρω προσαρμογές αποδυνάμωσαν τις παρατηρούμενες συσχετίσεις, ιδιαίτερα για τον συριγμό, τα αποτελέσματα παρέμειναν στατιστικώς σημαντικά. Τα αποτελέσματα του ατμίσματος ήταν ελαφρώς πιο έντονα μεταξύ εκείνων που δεν έκαναν πρόσφατη χρήση τσιγάρου ή κάνναβης, σημείωσαν οι ερευνητές.

Τα ευρήματα παρέμειναν ακόμη και μετά τον αποκλεισμό των συμμετεχόντων με ιστορικό άσθματος, υποδηλώνοντας ότι οι συσχετίσεις ισχύουν για όλους, όχι μόνο για εκείνους με άσθμα.

Περιορισμοί

Αυτή η μελέτη ευθυγραμμίζεται με την πειραματική έρευνα, αλλά παραμένει μια μελέτη παρατήρησης και δεν μπορούν να εξαχθούν αιτιώδη συμπεράσματα.

Επιπλέον, σε αντίθεση με τα τσιγάρα, η συχνότητα ατμίσματος στερείται ποσοτικοποίησης στην μελέτη και η ποικιλομορφία των προϊόντων ατμίσματος όσον αφορά τις μορφές, τις περιεκτικότητες και τις γεύσεις θα μπορούσε να επηρεάσει τα αναφερόμενα αναπνευστικά αποτελέσματα.

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, οι ερευνητές συνηγορούν υπέρ της συμπερίληψης των αναπνευστικών συμπτωμάτων που προκαλούνται από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα στα ρυθμιστικά ζητήματα, καθώς αυτή η μελέτη υποστηρίζει υπάρχοντα στοιχεία που δείχνουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα προκαλούν αναπνευστικά συμπτώματα.

Πηγή: https://medicalxpress.com

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος