ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σεμινάριο με θέμα: «Καλές πρακτικές διαχείρισης περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» στην Κομοτηνή

Xρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», σε ποσοστό 85% από το ΕΤΠΑ και 15% από Εθνικούς Πόρους.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και εταίροι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία ‘Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ, από την Ελλάδα και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Blagoevgrad και το Foundation “Center Nadja”- Sandanski Branch,  από την  Βουλγαρία.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου « INTERSYC II – Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Interreg V-A Greece-Bulgaria” 2014-2020»,  πραγματοποίησε σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο του έργου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σεμινάριο Ενημέρωσης για τις «Καλές πρακτικές διαχείρισης περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων» και την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ», στην Κομοτηνή.

Στόχος του εν λόγω Σεμιναρίου -όπως τονίζει οπρόεδρος του ΔΣ της Αναπυξιακής Κ. Καραθεοδωρή Αθανάσιος Λάπατας – αποτέλεσε αφ’ ενός η ενημέρωση των εκπροσώπων των δημόσιων φορέων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 με σκοπό την αξιοποίηση της από όσο το δυνατόν περισσότερους κρατικούς φορείς».Inte2 EE karath

Αφ’ετέρου, η μεταφορά τεχνογνωσίας σε όσους το παρακολούθησαν ,  για την διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων με την χρήση εργαλείων όπως το Missing Alert App.

Το σεμινάριο έγινε δια ζώσης και αφορούσε τους Δημόσιους Λειτουργούς το πρωϊνό, ενώ το απογευματινό σεμινάριο που έγινε διαδικτυακά αφορούσε τους Εκπαιδευτικούς.

Στοιχεία έργου Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και Προστασία των Παιδιών

Το έργο  «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II (Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ) – INTERSYC II»,  αποτελεί συνέχεια της επιτυχούς υλοποίησης του πρώτου αντίστοιχου έργου INTERSYC, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», σε ποσοστό 85% από το ΕΤΠΑ και 15% από Εθνικούς Πόρους.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και εταίροι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία ‘Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ, από την Ελλάδα και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Blagoevgrad και το Foundation “Center Nadja”- Sandanski Branch,  από την  Βουλγαρία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.223.042,90 €, ενώ ο προϋπολογισμός των δράσεων που υλοποιεί η Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. είναι 98.754,00 €.

Η υλοποίησή του έργου INTERSYC II έχει ξεκινήσει από τις 5 Σεπτεμβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2021.

Η βασική ιδέα του έργου βασίζεται στον εντοπισμό των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν ευάλωτες ομάδες παιδιών σε Ελλάδα και Βουλγαρία και στην κεφαλαιοποίηση του έργου INTERSYC, το οποίο υλοποιήθηκε κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο «2007-2013».

Η πρώτη δράση που πραγματοποιήθηκε από την ‘Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε’.  την περίοδο 04.03.2019 έως 04.06.2019 ήταν η δράση προληπτικής ιατρικής, κατά την διάρκεια της οποίας εξετάστηκαν δωρεάν πάνω από 3.300 μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Ροδόπης.

Το κινητό Πολυϊατρείο για παιδιά «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», του Χαμόγελου του Παιδιού, το οποίο στελεχωνόταν από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό: γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό και περιλαμβάνει ακουολογικό, καρδιολογικό, παιδιατρικό, οφθαλμολογικό και οδοντιατρικό τμήμα βρισκόταν στην πόλη της Κομοτηνής και εξετάστηκαν οι μαθητές του Δήμου Κομοτηνής.

Την ίδια περίοδο κινητές ιατρικές μονάδες  του Οργανισμού, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», επισκέφθηκαν τις εκπαιδευτικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων Μαρωνείας- Σαπών και Ιάσμου.

Λόγω των συνθηκών του COVID-19, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ενέκρινε νέες δράσεις στο έργο και μέρος αυτών αποτελεί η δράση εθελοντικής αιμοδοσίας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Απριλίου 2021, στην Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής, σε συνεργασία με τον επικεφαλή εταίρο του έργου, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», και με σκοπό την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 καθώς έχει παρατηρηθεί μεγάλη έλλειψη αποθεμάτων αίματος στις μονάδες της χώρας, λόγω του φόβου που επικρατεί στους πολίτες να προσφέρουν αίμα.  Συγκεντρώθηκαν 50 φιάλες αίματος.

Στο πλαίσιο του έργου Intersyc II οι δράσεις που υλοποιούνται αυτήν την περίοδο σε συνεργασία με Το Χαμόγελο του Παιδιού  είναι τα Σεμινάρια Ενημέρωσης  με τίτλο «Καλές πρακτικές διαχείρισης περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων» και την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000,  την οποία λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 24/7 , 365 ημέρες με εξειδικευμένους ψυχολόγους.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται δια ζώσης ή διαδικτυακά ανάλογα με την διαθεσιμότητα των εισηγητών του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τις δυνατότητες υλοποίησης λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης του COVID-19.

karath1

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.

Έχουν γίνει ήδη σε Αλεξανδρούπολη και Δράμα με διαδικτυακό τρόπο.

Ακολουθούν

  ΠΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΏΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κομοτηνή

(Δημόσιους Λειτουργούς)

14/07/2021 09.00 – 13.00 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Κομοτηνή (Εκπαιδευτικούς) 14/07/2021 18.00 – 20.00 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
Μαρώνεια- Σάπες

(Εκπαιδευτικούς)

15/07/2021 11.00 – 13.00 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
Καβάλα- Θάσος

(Δημόσιους Λειτουργούς και εκπαιδευτικούς)

16/07/2021 18.00 – 20.00 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
Ξάνθη

(Δημόσιους Λειτουργούς και εκπαιδευτικούς)

23/08/2021 11.00 – 13.00 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
Ορεστιάδα

(Δημόσιους Λειτουργούς και εκπαιδευτικούς)

23/08/2021 18.00 – 20.00 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Οι επόμενες δράσεις οι οποίες προγραμματίστηκαν αλλά λόγω των συνθηκών που έχουν επέλθει από την πανδημία COVID-19 και για λόγους δημόσιας υγείας δεν έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα, είναι τα  εκπαιδευτικά σεμινάρια στον τομέα διάσωσης και πρώτων βοηθειών, στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα είναι 5ημερο και προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος