ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευής πλευρικών Σταθμών Διοδίων στον Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής

Αποφασίστηκε η παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων , σε τμήμα της Εγνατίας οδού περιφερείας μας κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής πλευρικών Σταθμών Διοδίων στον Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής από την χ/θ 572+534 έως χ/θ 573+117, μέχρι και την Τετάρτη 31-03-2021 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από την Παρασκευή 01-01-2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999, «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3542/2007, και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη 31-03-2021 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της εταιρίας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» η οποία υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι η διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος