ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

«Περιφερειακή Αριστεία»: 25 εκατ. ευρώ στη Θράκη για ερευνητικές δράσεις

13 ερευνητικά έργα με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 25 εκατ. ευρώ αναλογούν στην περιοχή της Θράκης από τα 45 συνολικά έργα που εντάχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος “Υποστήριξη Περιφερειακής Αριστείας” .

Οι σχετικές αποφάσεις υπεγράφησαν πριν λίγες μέρες από το Υπ. Ανάπτυξης και αφορούν σε δύο έργα του Ερευνητικού Κένρου “ΑΘΗΝΑ” και ένα σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο, άλλα 8 έργα του ΔΠΘ καθώς και 2 σε συνεργασία με άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια.

Ανάμεσα στις προτάσεις συγκαταλέγονται και αρκετές που έχουν άμεση επίδραση στην τοπική παραγωγική βάση και οικονομία όπως η δράση “ΑΓΡΟ4” από το Ερ. Κέντρο “Αθηνά” στην Ξάνθη, που αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για την εφαρμογή τους στην τοπική γεωργική παραγωγή.

Αυτό επισημαίνει εξάλλου, σε ανάρτησή του και ο τ. Υφυπουργός Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τους πόρους που θα αντλήσει η περιοχή καθώς το πρόγραμμα είχε προκηρυχθεί τον Απρίλιο του 2019:

«13 προτάσεις, δημόσιας δαπάνης άνω των 25 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια ΑΜΘ, από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”, συγκαταλέγονται στις 44 εγκεκριμένες προτάσεις της δράσης “Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας”, που υπεγράφησαν τις προηγούμενες μέρες. Μια προσπάθεια για την ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών στις απομακρυσμένες περιοχές όπως η δική μας, που ξεκινήσαμε τον Απρίλιο του 2019 όταν προκηρύξαμε τη σχετική πρόσκληση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, φτάνει στο στάδιο των εντάξεων, και μας γεμίζει ικανοποίηση.

Οι πόροι θα κατευθυνθούν στα ιδρύματα της επαρχίας με στόχο την ενίσχυση των επιδόσεων στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη καθώς επίσης και στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Αλλά και στην πράξη, οι καινοτόμες τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν ιδιαίτερα στην περιοχή της Ξάνθης και της Αν. Μακεδονίας-Θράκης θα αξιοποιηθούν ως προστιθέμενη αξία από τις τοπικές μας κοινωνίες στους τομείς της Γεωργίας, του Πολιτισμού, του Τουρισμού, της Ιατρικής. Για εμάς ζητούμενο δεν είναι η αναγνώριση της επιλογής που είχαμε κάνει αλλά η αξιοποίηση των πόρων προς όφελος των ερευνητικών υποδομών, των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών».

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp…

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1132

Οι εγκεκριμένες προτάσεις

Φορέας Πράξη Συνολικό Κόστος
Ερ. Κέντρο Αθηνά  ΑΓΡΟ4+ – Ολιστική προσέγγιση στη Γεωργία 4.0 για νέους αγρότες» 3.161.137,92

 

Ερ. Κέντρο Αθηνά ΦΙΛΟΤΗΣ: Τεχνολογίες αιχμής για την καταγραφή, ανάλυση και ερμηνεία των ζωσών γλωσσών 655.010
Ερ. Κέντρο Αθηνά – ΔΠΘ Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 1.500.000

 

ΔΠΘ Δημιουργία Κέντρου Αριστείας Φαρμακολογικών Μελετών και Ιατρικής Ακριβείας 2.740.427,50
ΔΠΘ Ενίσχυση της ορθολογικής διαχείρισης του νερού (στην Π-ΑΜΘ) μέσω ανάπτυξης καινοτόμων

μεθοδολογιών ΤΠΕ και βελτίωσης ερευνητικών υποδομών

2.208.679,40
ΔΠΘ Ψηφιακή Θράκη: χαρτογραφώντας την ιστορία και τον πολιτισμό για την ποιοτική αναβάθμιση του

τουριστικού προϊόντος

460.040,00
ΔΠΘ Ενοποίηση τεχνολογιών για βιοϊατρική έρευνα: ανάλυση βιοδεικτών σε πολλαπλά επίπεδα στη Θράκη,

InTechThrace

2.995.000
ΔΠΘ Μελέτη των συσχετίσεων νευροπεικονιστικών, νευροφυσιολογικών και εμβιομηχανικών βιοδεικτών στην

αποκατάσταση του Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου

2.995.480,00
ΔΠΘ Παρατηρητήριο για την Ελληνική Επανάσταση 485.000,00
ΔΠΘ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ 1.999.827,40
ΔΠΘ Μελέτη, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση ενός Ολιστικού Συστήματος για την Αναβάθμιση της

Ποιότητας ζωής και της Δραστηριότητας των Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας (ΑΣΠiΔΑ)

2.982.610,00
ΔΠΘ-ΑΙΓΑΙΟ-ΙΟΝΙΟ-ΠΕΛΟΠ. Ευφυής ερευνητική υποδομή για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα (ENIRISST+) 1.156.160,20
ΔΠΘ-ΙΟΝΙΟ-ΙΩΑΝ-ΑΙΓΑΙΟ Υποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων (FOODBIOMES) 1.575.730,00
ΣΥΝΟΛΟ
24.915.102,42

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος