ΕΛΛΑΔΑ

Που επιτρέπεται και που απαγορεύεται να κινούνται τα ηλεκτρικά οχήματα

Στο τελικό στάδιο νομοτεχνικής διαδικασίας βρίσκεται το σχέδιο νόμου για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και τη Μικροκινητικότητα και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες το νομοσχέδιο και περιλαμβάνει, συνοπτικά, ένα πλέγμα προτεινόμενων ρυθμίσεων που αναπτύσσεται σε δύο πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά στο ΣΒΑΚ και το σχέδιο νόμου  επιδιώκει να αντιμετωπίσει προβλήματα που αναδείχθηκαν από την εφαρμογή του άρθρου 22 του ν.4599/19 (Α’ 40) και προς τούτο καταργείται το σχετικό άρθρο  και αντικαθίσταται από δεκατέσσερα διακριτά άρθρα.

Ειδικότερα, θεσπίζονται απλοί και ενιαίοι κανόνες τους οποίους πρέπει να ακολουθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση για την υλοποίηση έργων σε δημόσιες μεταφορέςμη-μηχανοκίνητα μέσα (πεζή μετακίνηση, ποδήλατο), συνδυασμένες μεταφορέςοδική ασφάλειαδιαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης, αστική εφοδιαστική αλυσίδαδιαχείριση κινητικότητας και ευφυή συστήματα μεταφορών.

Τα ΣΒΑΚ καθιερώνονται έτσι ως μοχλοί δράσης βελτίωσης των συνθηκών της αστικής και περιαστικής κινητικότητας και ως φορέας αξιοποίησης σημαντικών κοινοτικών πόρων.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην Μικροκινητικότητα και με το νομοσχέδιο θα ενσωματωθούν στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) με σχετικές τροποποιήσεις άρθρων, τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτροκίνητα οχήματα  (ΕΠΗΟ). Πρόκειται για τα Πατίνια (e-scooters), Τροχοπέδιλα (rollers) και τροχοσανίδες (skateboards), Αυτοεξισορροπούμενα οχήματα (όπως Segway) και τα ΕΠΗΟ που δεν υπάγονται σε κάποια εκ των ανωτέρω κατηγορία. Δημιουργούνται κανόνες για την κυκλοφορία και τις προδιαγραφές οχημάτων που έχουν κατακλύσει τους δρόμους, αλλά έως σήμερα, δεν περιγράφονταν με σαφήνεια ως τύποι οχημάτων στη νομοθεσία.

Ενδεικτικά:

-σε οδούς και χώρους που εφαρμόζεται ο ΚΟΚ τα οχήματα αυτά που αναπτύσσουν μικρή ταχύτητα (έως 6 χλμ./ώρα) παραπλήσια δηλαδή με την ταχύτητα του πεζού, επιτρέπεται να κυκλοφορούν όπου και όπως κυκλοφορούν οι πεζοί. Τα ΕΠΗΟ που αναπτύσσουν ταχύτητα έως 25 χλμ./ώρα λογίζονται ως ποδήλατα και κυκλοφορούν όπου επιτρέπονται τα ποδήλατα,

-Απαγορεύεται για λόγους οδικής ασφάλειας η κυκλοφορία των οχημάτων αυτών σε οδούς όπου αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες (άνω των 50 χλμ./ώρα).

-Καθορίζεται στο ήμισυ το επιβαλλόμενο πρόστιμο για παράνομη στάθμευση των ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών.

-Δίδεται η δυνατότητα στους δήμους να λαμβάνουν μέτρα ρύθμισης ή περιορισμού της κυκλοφορίας των ΕΠΗΟ και να καθορίζουν χώρους για την οργανωμένη στάθμευση των οχημάτων αυτών.

-Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον εξοπλισμό των ΕΠΗΟ κατ΄ αντιστοιχία με τα ποδήλατα (φρένα, φώτα, ηχητική προειδοποίηση) καθώς και τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας που πρέπει να φέρει ο χρήστης για την επιβολή διοικητικού προστίμου.

-Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην κατασκευή, διάθεση στην αγορά και παροχή προς κοινόχρηστη χρήση των ΕΠΗΟ, την εποπτεία της αγοράς και τις υποχρεώσεις των παρόχων προς χρήση των οχημάτων αυτών.

https://www.newsauto.gr/

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος