ΔΙΑΦΟΡΑ

Πρόγραμμα εορτασμού της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών στην Κομοτηνή

Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 67296 & 67297/13-10-2020 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα Εορτασμού της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών, για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020 και μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να μεριμνήσετε για την πληρέστερη οργάνωση και συμμετοχή σας.

Ο εορτασμός περί της ιδρύσεως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα πραγματοποιηθεί μόνο στις έδρες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών.

Λόγω των εκτάκτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε ότι οι φετινές εκδηλώσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι καταθέσεις στεφάνων θα πραγματοποιηθούν με περιορισμένο αριθμό ατόμων για λόγους δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.

Στην πόλη της Κομοτηνής έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Με την ευκαιρία της ημέρας εορτασμού της Επετείου Ιδρύσεως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα πραγματοποιηθούν στην Κομοτηνή, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020, οι παρακάτω εκδηλώσεις:

Γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων Κτιρίων, των ΟΤΑ, και των καταστημάτων των ΝΠΔΔ του νομού, από της 8ης πρωινής ώρας της 24ης Οκτωβρίου μέχρι και την δύση του ηλίου της 24ης  Οκτωβρίου  2020.

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020

11:00   Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πόλης  από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης,  τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Κομοτηνής, τον Δήμαρχο Κομοτηνής, τον Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τον Δ/ντή Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης ΑΜΘ, τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ΑΜΘ καθώς και από όποιον εκπρόσωπο Νομικού Προσώπου επιθυμεί να τιμήσει την εκδήλωση, ενημερώνοντας έγκαιρα την υπηρεσία μας.

Πέρας προσέλευσης 10:55 π.μ.

Τα θέματα της στρατιωτικής παρατάξεως και αποδόσεως τιμών, παρακαλείται να ρυθμίσει ο ΑΔΦΚ, της Δημόσιας Τάξης η Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης, της δε εθιμοτυπίας, ανάλογα με την αρμοδιότητά τους, η Περιφέρεια ΑΜΘ διά των υπηρεσιών της στην ΠΕ Ροδόπης και η ΧΧΙ ΤΘΤ.

Τελετάρχες ορίζονται ο Αθανάσιος Χριστοδουλάκης & η Ευγενία Εξακοΐδου

Εθελοντική συμμετοχή στην εκφώνηση Ειρήνη Τσακίρη.

Ο Περιφερειάρχης

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Χρήστος Μέτιος

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος