ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Πρόγραμμα LIFE για τη Νανόχηνα και στο Δέλτα του Έβρου

Ένα νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE μόλις ξεκίνησε για την προστασία της Νανόχηνας, αλλά και γενικότερα για την προστασία της φύσης, των οικοτόπων, για την ευαισθητοποίηση και την επιστήμη.

Πέντε χώρες συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η Ελλάδα, η Φιλανδία, η Λιθουανία, η Εσθονία και η Ουγγαρία, με 9 οργανώσεις και φορείς.

Στο Δέλτα Έβρου, μια σημαντική περιοχή για το είδος, θα υλοποιηθούν αρκετά έργα και δράσεις. Με σκοπό να αυξηθεί ο κατάλληλος βιότοπος για τις χήνες γενικότερα και ιδιαίτερα για τη Νανόχηνα, θα υλοποιηθούν έργα αποκατάστασης ώστε να δημιουργηθεί ένα υγρό λιβάδι, κοντά στην κύρια περιοχή τροφοληψίας και κουρνιάσματος των χηνών.

Αυτά τα έργα, καθώς και οι υπόλοιπες δράσεις παρακολούθησης, ευαισθητοποίησης και δημιουργίας υποδομών, θα υλοποιηθούν από το Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα και Σαμοθράκης και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος