ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου Κομοτηνής με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με τον Δήμο Κομοτηνής πρωτοπορούν στην εποχή της πανδημίας προς όφελος των δημοτών και των φοιτητριών/των με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, ειδικότερα κατά τη διεξαγωγή αθλητικών δρωμένων.

Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο συστήθηκε ερευνητική ομάδα με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ Αθανάσιο Χατζηνικολάου και μέλη την Αντιπρύτανη του Δημοκριτείου Καθηγήτρια, Μαρία Μιχαλοπούλου, τους Καθηγητές από το Τμήμα Ιατρικής, Αναπληρωτή Καθηγητή, Πασχάλη Στειρόπουλο και Επίκουρο Καθηγητή, Ιωάννη Καρακασιλιώτη καθώς και την Επίκουρη Καθηγήτρια από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ελευθερία Κατσίρη. Η διεπιστημονική επιτροπή έχει σαν στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη στρατηγικών προστασίας των αθλητριών/τών που συμμετέχουν και του κοινού που παρακολουθεί τα αθλητικά δρώμενα από τη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών όπως η COVID-19.

Οι δυο πλευρές υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση του έργου µε τίτλο «Έλεγχος παρακολούθηση των περιβαλλοντικών µεγεθών σε αθλητική εγκατάσταση εσωτερικού χώρου, κατά τη διάρκεια προπονήσεων και αγώνων, µε σκοπό την αποφυγή µετάδοσης ιώσεων και λοιµώξεων µέσω του αναπνευστικού συστήµατος». Το Πανεπιστήμιο εκπροσώπησε ο Πρύτανης Αλέξανδρος Πολυχρονίδης και τον Δήμο Κομοτηνής ο Δήμαρχος Ιωάννης Γκαράνης.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος