ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προκήρυξη ΕΠΟΠ: Έξτρα μοριοδότηση για τους κατοίκους της Θράκης

Προκήρυξη ΕΠΟΠ: Τον νέο τρόπο μοριοδότησης των επαγγελματιών οπλιτών ενέκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σύμφωνα με τα νέα κριτήρια επιλογής, οι μόνιμοι κάτοικοι των παραμεθορίων περιοχών της Θράκης, των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου οι οποίοι διαμένουν τα τελευταία πέντε χρόνια στις εν λόγω περιοχές, μοριοδοτούνται με 100 μόρια.

Οι δικαστές επισημαίνουν στην απόφαση τους ότι το προβλεπόμενο κριτήριο της εντοπιότητας των μονίμων διαμενόντων στην Θράκη, κ.λπ., “έχει προδήλως την έννοια ότι οι επαγγελματίες οπλίτες προορίζονται, κατ΄ αρχήν, να υπηρετήσουν στις εν λόγω παραμεθόριες περιοχές και ως εκ τούτου δεν εισάγεται με την διάταξη αυτή αδικαιολόγητη διάκριση υπέρ ορισμένων προσώπων”.

Οι αλλαγές

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Αικατερίνη Χριστοφορίδου και εισηγητής ο πάρεδρος Δημήτρης Πυργάκης) με την υπ΄ αριθμ. 206/2020 γνωμοδότησή του, έκρινε νόμιμο το σχετικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.

Συγκεκριμένα, αλλάζει η μοριοδότησης στο κεφάλαιο των γραμματικών γνώσεων. Έτσι, μεταξύ των άλλων, η κατοχή:

– Πτυχίου ΑΕΙ και ΤΕΙ μοριοδοτείται με 460 μονάδες,

– Η αποφοίτηση από ΙΕΚ μοριοδοτείται με 350 μονάδες,

– Οι σπουδές-φοίτηση σε ΙΕΚ μοριοδοτείται με 250 μονάδες,

– Η αποφοίτηση από Λύκειο μοριοδοτείται από το βαθμό αποφοίτησης Χ του συντελεστή 12,

– Η αποφοίτηση από Γυμνάσιο μοριοδοτείται από το βαθμό αποφοίτησης Χ του συντελεστή 4 και

– Η γνώση ξένης γλώσσας από 50 έως 150 μονάδες, ανάλογα με το βαθμό γνώσης της ξένης γλώσσας.

Παράλληλα, το σχέδιο διατάγματος προβλέπει ότι  για  χρονικό διάστημα  προϋπηρεσίας μέχρι 3 μηνών η μοριοδότηση είναι 50 μονάδες και άνω των 3  και μέχρι 6 μηνών, η μοριοδότηση είναι 100 μονάδες καθώς και ότι  οι  υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) μοριοδοτούνται με 100 μονάδες.

Ακόμα, με 100 μονάδες μοριδοτούνται τα παιδιά πολυτέκνων, τα παιδιά ή τα αδέλφια αναπήρων που τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις, τα παιδιά των στρατιωτικών ειρηνικής περιόδου με αναπηρία 67% και άνω, εκείνων που συμμετείχαν:

1) από 20 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο,

2) το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία της Κύπρου και

3)  το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος