ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Αρριανών, το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2023

Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Αρριανών, το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2023, που αποτελεί και το μεγαλύτερο τεχνικό πρόγραμμα στην ιστορία του Δ. Αρριανών, ύψους 10.535.964,98€.

Το τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

– 56 συνολικά έργα, δράσεις και πράξεις

– 10 διαφορετικές πηγές εξασφαλισμένης χρηματοδότησης

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2023 είναι κατά 4.657.000 € μεγαλύτερο από το προηγούμενο έτος και αποτελεί το 56% του συνόλου του προϋπολογισμού του Δήμου, γεγονός που δείχνει τον σαφή αναπτυξιακό χαρακτήρα του Δήμου Αρριανών για τα επόμενα χρόνια.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος