ΔΙΑΦΟΡΑ

Ροδόπη:126 θέσεις σχολικών καθαριστριών

Εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), στην οποία προβλέπεται o αριθμός προσωπικού προς πρόσληψη στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.

Με την απόφαση -σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών- «αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το θέμα της καθαριότητας των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διότι ο αριθμός των εργαζομένων πλήρoυς απασχόλησης είναι τουλάχιστον 30% υψηλότερος από το περυσινό του ισοδύναμο.

Δεύτερον, επιλύεται το χρόνιο πρόβλημα των εργαζομένων στα σχολεία, οι οποίοι δεν είχαν τα πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα που έχουν όλοι οι εργαζόμενοι.

Τρίτον, με την ΠΥΣ που υπέγραψαν οι υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών, λαμβάνονται υπόψη μια σειρά κοινωνικών κριτηρίων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κ.ά.) και πριμοδοτούνται τα έτη εμπειρίας, ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες πολλών ετών στον τομέα της καθαριότητας».

Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα εργαστούν είναι ίδιος με τον περσινό (5.000 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και 4.474 μερικής απασχόλησης), αλλά οι ώρες που καλύπτονται είναι ενισχυμένες.

Τα χρήματα που διατίθεται από τον κρατικό προϋπολογισμό έχουν αυξηθεί άνω του 50% και συγκεκριμένα κατά 28 εκατ. ευρώ.

Η κατανομή στη Ροδόπη
Δήμος Κομοτηνής 36 (πλήρους απασχόλησης), 24 (μερικής απασχόλησης), 64 (σύνολο)
Δήμος Μαρωνείας-Σαπών 4 (πλήρους απασχόλησης), 16 (μερικής απασχόλησης), 20 (σύνολο)
Δήμος Ιάσμου 1 (πλήρους απασχόλησης), 15 (μερικής απασχόλησης), 16 (σύνολο)
Δήμος Αρριανών 0 (πλήρους απασχόλησης), 26 (μερικής απασχόλησης), 26 (σύνολο)

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος