LIFESTYLE

Sapiosexual: Η σεξουαλική έλξη στην ευφυία είναι πραγματική

Υπάρχουν άτομα που ειλικρινώς έλκονται σεξουαλικά από την ευφυία και την ανώτερη νοημοσύνη, σύμφωνα με μια έρευνα σε θέματα ψυχολογίας.

Η μελέτη έδειξε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν γενικά έναν/μία σύντροφο που να είναι έξυπνος/η. Και ένα μικρό ποσοστό αυτών των ατόμων όχι απλά θέλει έναν/μία έξυπνο/η σύντροφο, αλλά διεγείρεται σεξουαλικά από τη νοημοσύνη του/της!

“Πολλές έρευνες έδειξαν ότι η ‘εξυπνάδα’ ήταν ένα χαρακτηριστικό συντρόφου που αξιολογείται σημαντικά από τους ανθρώπους, αλλά θεωρούσαμε ότι η πολύ αυξημένη ευφυία θα είχε αντίθετα αποτελέσματα”, είπε ο Gilles Gignac, ανώτερος λέκτορας στο University of Western Australia.

Και πρόσθεσε: “Επειδή προηγούμενες έρευνες στο πεδίο χρησιμοποίησαν κλίμακα νοημοσύνης, ήταν αδύνατο να πούμε ποιο ακριβώς επίπεδο νοημοσύνης, κατά μέσο όρο, ήταν το ‘ιδανικό’ σε μια ερωτική σχέση. Ένας διαφορετικός τύπος μελέτης έπρεπε να διεξαχθεί για να ανακαλυφθεί αυτό”.

Τι είναι οι sapiosexual

Ένα δεύτερο μέρος της μελέτης αφορούσε τον όρο sapiosexual. Αναφέρεται στο άτομο που βρίσκει σεξουαλικά ελκυστικό το υψηλό επίπεδο νοημοσύνης κάποιου άλλου ατόμου.

“Η λέξη sapiosexual είχε χρησιμοποιηθεί στην λαϊκή κουλτούρα, αλλά δεν είχε ερευνηθεί ακόμη επιστημονικά. Ως εκ τούτου, αναρωτήθηκα αν η sapiosexuality θα μπορούσε να μετρηθεί με μια συμβατική κλίμακα ψυχομετρίας και πόσα άτομα στον γενικό πληθυσμό αυτοπροσδιορίζονται ως sapiosexual”.

Πώς έγινε η έρευνα

Για την μελέτη τους, ο Gignac και οι συνάδελφοί του εξέτασαν τις περιπτώσεις 383 ενηλίκων, οι οποίοι περιέγραψαν εκείνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που εκτιμούν περισσότερο σε έναν/μία ερωτικό/ή σύντροφο και πόσο τους ελκύουν σεξουαλικά διάφορα επίπεδα νοημοσύνης.

Η ευφυία ήταν το δεύτερο πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που που ανέδειξαν οι συμμετέχοντες, μετά την “ευγένεια και κατανόηση”. Το τρίτο και τέταρτο χαρακτηριστικό γνώρισμα ήταν η “συναρπαστική” και η “χαλαρή” προσωπικότητα, αντίστοιχα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τα άτομα με υψηλότερη νοημοσύνη ως πιο ελκυστικά. Αλλά αυτό το φαινόμενο φαίνεται να έχει ένα ανώτατο όριο.

“Βρήκαμε ότι η συσχέτιση μεταξύ επιθυμίας ενός μελλοντικού συντρόφου και του IQ αυτού του μελλοντικού συντρόφου κορυφώνεται στην τιμή IQ 120 (πάνω από το 90% του γενικού πληθυσμού) και μειώνεται στο επίπεδο IQ 120-135 (πάνω από το 99% του γενικού πληθυσμού)”, δήλωσε ο Gignac.

Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι έλκονται περισσότερο από έναν πιθανό σύντροφο που είναι πιο έξυπνος από το 90% του πληθυσμού. Αλλά όταν φτάνει να είναι πιο έξυπνος από το 99% του πληθυσμού, τότε αυτομάτως γίνεται και… λιγότερο ελκυστικός.

Sapiosexual: Το… μέτρο της σεξουαλικής έλξης στην ευφυία

Οι ερευνητές ανέπτυξαν επίσης ένα μέτρο για την sapiosexuality, μέσα από ένα εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο που έδωσαν στους συμμετέχοντες. Εκεί οι συμμετέχοντες βαθμολόγησαν σε μια κλίμακα τον βαθμό συμφωνίας τους σε προτάσεις όπως “Ακούγοντας κάποιον να μιλάει πολύ έξυπνα με διεγείρει σεξουαλικά” και “Θα με ενθουσίαζε σεξουαλικά να είχα μια διανοητικά διεγερτική συνομιλία με έναν πιθανό σύντροφο”.

Επιπλέον, η μελέτη χρησιμοποίησε τέσσερις γνωστικές εξετάσεις για να αξιολογήσει τη νοημοσύνη των ίδιων των συμμετεχόντων.

“Βρήκαμε ότι η sapiosexuality μπορεί να μετρηθεί ψυχομετρικά και ότι το 1%-8% των ατόμων 18-35 ετών μπορεί να είναι sapiosexual. Εντούτοις, το πόσο έξυπνο είναι ένα άτομο (μετρούμενο με στην κλίμακα IQ) δεν φαίνεται να ‘προβλέπει’ τον βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται ως sapiosexual”, εξήγησε ο Gignac.

Περιορισμοί στην έρευνα για τους sapiosexual

“Σε σχέση με τις παραμέτρους για την sapiosexuality, η μελέτη δεν συμπεριέλαβε άτομα με επίπεδα μέσης νοημοσύνης κάτω από το μέσο όρο (δηλ. IQ <100). Συνεπώς, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η σύνδεση του επιπέδου IQ και του βαθμού στον οποίο ένα άτομο αυτοπροσδιορίζεται ως sapiosexual”, δήλωσε ο Gignac.

Και πρόσθεσε: “Επίσης, παραμένει ακαθόριστο το εάν η νοημοσύνη είναι το μοναδικό επιθυμητό χαρακτηριστικό σεξουαλικότητας, το οποίο κορυφώνεται στο 90% του γενικού πληθυσμού. Ίσως όλα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά γνωρίσματα (καλή εμφάνιση, καλοσύνη κλπ) θα έδειχναν μια πτώση της σεξουαλικής έλξης σε πολύ υψηλά επίπεδα (δηλαδή, όταν ξεπερνούν το 90% έως το 99% του γενικού πληθυσμού)”.

Την μελέτη συνυπογράφουν οι Joey Darbyshire και Michelle Ooi και δημοσιεύθηκε το 2018 στην επιστημονική επιθεώρηση Intelligence.

Πηγή: http://www.psypost.org

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος