ΔΙΑΦΟΡΑ

Σωματείο Ζυθεστιατορίων Ροδόπης

1. αυξάνεται σε 6 άτομα ανά τραπέζι από 4 ατ./τραπέζι στην περίπτωση οικογένειας (αφορά το επίπεδο 3)
2. μετά την λήξη του ωραρίου επιτρέπεται η συνέχιση των εργασιών συντήρησης , καθαρισμού, προετοιμασίας, παραγωγής και σίτισης του προσωπικού
3. Τα ποσοστά πληρότητας επί της ωφέλιμης, στα ΚΥΕ δεν έχουν εφαρμογή για τις εξωτερικές επιφάνειες που παραχωρήθηκαν από τους ΟΤΑ ., & ΝΠΔΔ 4. Τα ποσοστά πληρότητας στα ΚΥΕ λογίζονται στο σύνολο της ωφέλιμης επιφάνειας ( εσωτερικού + εξωτερικού χώρου)
Θα ακολουθήσει εγκύκλιος της ΠΟΕΣΕ

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος