ΥΓΕΙΑ

Σταθμός εξυπηρέτησης-επικοινωνίας για κωφούς εγκαταστάθηκε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
θέλοντας να βελτιώσει και να διευκολύνει την προσβασιμότητα των ατόμων με
απώλεια ακοής στις υπηρεσίες του Π.Γ.Ν.Α. εγκατέστησε, το Σάββατο 10-10-
2020, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Π.Γ.Ν.Α., σταθμό εξυπηρέτησης
επικοινωνίας για κωφούς και βαρήκοους, που χρησιμοποιούν την νοηματική
γλώσσα, που αποτελεί προσφορά του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ).

Πρόκειται για έναν σταθμό που περιλαμβάνει μία βάση και ένα (φορητό)
tablet, το οποίο συνδέεται μέσω του διαδικτύου και της ειδικής εφαρμογής
Iris απ’ ευθείας με το τηλεπικοινωνιακό κέντρο του ΕΙΚ. Με αυτόν τον τρόπο το
άτομο με κώφωση μπορεί να εξυπηρετείται σε 24ωρη βάση από τους διερμηνείς
είτε για να κλείσει ένα ραντεβού με τον γιατρό είτε για οποιαδήποτε άλλη
ιατρική πράξη μέσα στο νοσοκομείο.

Στην εγκατάσταση του σταθμού παρευρέθησαν εκτός από εξειδικευμένο
προσωπικό του Π.Γ.Ν.Α., εκπρόσωποι του προγράμματος από την Αθήνα,
διερμηνέας του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών καθώς επίσης και μέλη του Δ.Σ του
Νομαρχιακού συλλόγου Α.ΜΕ.Α. Ν. Έβρου.

Στο evros24.gr είχαμε γράψει:

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος