OIKONOMIA

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ν. ΡΟΔΟΠΗΣ : «Μη επιστρεπτέα προκαταβολη της Περιφέρειας ΑΜ-Θ»

Αν και ακόμη καμία επιχείρηση δεν έχει λάβει την μη επιστρεπτέα προκαταβολή, και ελπίζοντας σύντομα να επιλυθούν τα εσωτερικά της Διαχειριστικής Αρχής που έχει αναλάβει τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, προκειμένου οι δικαιούχοι να γνωρίζουν τη αντιμετώπιση αυτής της ενίσχυσης τόσο από άποψη φορολογίας όσο και από αν είναι ακατάσχετη η ενίσχυση αυτή, δίνεται μια πρώτη προσέγγιση σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Φορολογία της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Με βάση το γενικό κανόνα οι επιδοτήσεις επιχορηγήσεις, όταν από ειδικές διατάξεις δεν αντιμετωπίζονται διαφορετικά, φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 δηλαδή θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και προσμετρούνται στον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος μαζί με τα λοιπά έσοδα της επιχείρησης (σχετ. ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015/2.6.2015 έγγραφο της ΑΑΔΕ).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αιτηθείσα επιχορήγηση/επιδότηση με τη μορφή της μη επιστρεπτέας προκαταβολής, θα συμπεριληφθεί στα έσοδα της χρήσης όταν αυτή εισπραχθεί ή όταν καταστεί η λήψη της βεβαία, δηλαδή μπορεί μέσα στο 2021 να εγκριθεί η επιχορήγηση άλλα να εισπραχθεί το 2022. Στην περίπτωση αυτή το έσοδο θεωρείται έσοδο της χρήσης που αυτό εκκαθαρίστηκε και είναι βεβαία η είσπραξη του (2021).

Τι ισχύει για το ακατάσχετο της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης των περιφερειών.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, για την καταβολή της επιχορήγησης μεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών απαιτούνται: «Πρωτότυπη Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης σε ισχύ και Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο σε ισχύ, ή Βεβαίωση οφειλής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και στην περίπτωση αυτή γίνεται και η παρακράτηση του ποσού, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ265). Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται οι ενημερότητες να διατηρούν την ισχύ τους για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης τους».

Για την είσπραξη της επιχορήγησης αυτής ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/Α/29.7.2020). Ειδικότερα:

«1. α) Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης. Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, να υπόκεινται σε παρακράτηση και να συμψηφίζονται, με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Το συνολικό ποσό που κατάσχεται, παρακρατείται ή συμψηφίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του ποσού της τελικής πληρωμής. Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ρητά ότι η ενίσχυση αυτή εμπίπτει στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και αν η πληρωμή αφορά προκαταβολή, ενδιάμεση ή τελική πληρωμή.»

Εν προκειμένου για τις επιχορηγήσεις του προγράμματος της μη επιστρεπτέας προκαταβολής της ΑΜ-Θ, η πληρωμή των οποίων πραγματοποιείται με μια τελική πληρωμή, το 70% της πληρωμής αυτής είναι ακατάσχετο.

savvakis arxeio 02 21

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Θεόδωρος Σαββάκης

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος