ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συνεχίζεται η λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κομοτηνής

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Kομοτηνής, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κομοτηνής στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κομοτηνής μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, τα οποία θα υλοποιούνται μόνο μέσω Τήλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

Την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής στην ηλεκτρονική διεύθυνση ? https://www.komotini.gr/

Μας αποστέλλετε την αίτηση σας συμπληρωμένη επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ή διαβατηρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ? vivkomot@otenet.gr
Στην αίτηση σας μπορείτε να συμπληρώσετε μέχρι 2⃣ επιλογές προγραμμάτων.
▪ Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
▪ Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Βρείτε τις αιτήσεις που χρειάζεται να συμπληρώσετε εδώ: https://we.tl/t-8kXCVrkIJt

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
☎ Τηλέφωνο: 25310 22589
? Δημοκρίτου &Στουκόπουλου , 69100 Κομοτηνή
vivkomot@otenet.gr
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος