ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συνεχίζονται τα αποστραγγιστικά – αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Μαρωνείας Σαπών

Αποστραγγιστικά έργα που στοχεύουν στην έγκαιρη θωράκιση των οικισμών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, συνεχίζουν να υλοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου, παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στις Σάπες, τους Προσκυνητές, το Βάκο, τα Κασσιτερά, το Αρσάκειο και τα Άμφια.
Ο καθαρισμός των καναλιών προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε πρόβλημα όμβριων υδάτων κατά τους προσεχείς μήνες, οι διανοίξεις των ρεμάτων με την απομάκρυνση υλικών, ενισχύουν αποφασιστικά την ασφάλεια των κατοίκων των περιοχών.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος