ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σύστημα Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κομοτηνής, με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου κοντά στα 4 εκατ. ευρώ

Για πολλά χρόνια οι παλιές κοινότητες και οι Καποδιστριακοί Δήμοι της Χώρας, κατόπιν και  χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησαν ένα τεράστιο έργο αντικατάστασης των παλιών δικτύων ύδρευσης, τα οποία ήταν αμιαντοσωλήνες.

Μάλιστα ο Δήμος Κομοτηναίων επέκτεινε αυτό το πρόγραμμα αντικατάστασης, το οποίο αφορούσε 30 οικισμούς.

Τώρα εν έτει 2020 ο Δήμος Κομοτηνής πρωτοπορεί και αξιοποιώντας πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Πολιτική Συνοχής-ΕΣΠΑ-  εξασφάλισε την εγκατάσταση και επέκταση του συστήματος Τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Διαμερίσματος Κομοτηνής, αλλά και των Δημοτικών Κοινοτήτων Αιγείρου και Νέου Σιδηροχωρίου.

Στο πρώτο έργο στον παλιό Καποδιστριακό δήμο της Κομοτηνής,  έχει τοποθετηθεί ο εργολάβος και το δουλεύει με ημερομηνία παράδοσης εντός 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Το δεύτερο έργο των Δημοτικών Ενοτήτων Αιγείρου και Νέου Σιδηροχωρίου, το έργο είναι στο στάδιο της δημοπράτησης και σύντομα θα υπογραφεί η σύμβαση του έργου.

Φανταστείτε έναν μεγάλο χάρτη, όπου θα είναι απεικονισμένα όλα τα σημεία και οι παροχές νερού του Δήμου Κομοτηνής, στους οποίους θα τοποθετηθούν αισθητήρες. Ακόμα και ένα πρόβλημα σε κάθε σημείο θα εντοπίζεται εύκολα και άμεσα, ενώ η αποκατάσταση της όποιας βλάβης που θα απεικονίζεται στο σύστημα θα μπορεί να γίνει με ένα κλικ στον υπολογιστή, χωρίς να χρειασθεί να μεταφερθεί εκεί ο υπάλληλος της Δημοτικής Επιχείρησης ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Κομοτηνής-ΔΕΥΑΚ-

Το Σύνολο προϋπολογισμού των έργων είναι  κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ !

Πιο συγκεκριμένα για τις Δημοτικές Κοινότητες Αιγείρου και Νέου Σιδηροχωρίου, 1.859.529,78 ευρώ, αλλά και   για το Δημοτικό Διαμέρισμα  Κομοτηνής, 1.859.820,31 ευρώ.

Οφέλη και πλεονεκτήματα

Στχος του Συστήματος είναι η συνεχής και σε πραγματικό χρόνο (real time) παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης της ΔΕΥΑΚ (παροχή, πίεση, απολύμανση, ηλεκτρική κατανάλωση κλπ), η συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία τους από κατάλληλα λογισμικά, η αυτόματη εξαγωγή αποτελεσμάτων λειτουργίας του δικτύου, καθώς και η εκτέλεση χειρισμών σε πραγματικό χρόνο (real time) για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης (αντλίες, βαλβίδες, κλπ.).

Πιο αναλυτικά το αντικείμενο της Σύμβασης, περιλαμβάνει:

1)Τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων των Γεωτρήσεων, προωθητικών συγκροτημάτων, κύριων εισόδων νερού στα Δ.Δ., μεμονωμένους οικισμούς , και Δεξαμενών ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλε-έλεγχος και η αυτοματοποίησή τους σε όλη την έκταση του  Δημοτικού Διαμερίσματος Κομοτηνής και των Δημοτικών Ενοτήτων,  Αιγείρου και Ν. Σιδηροχωρίου.

Την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης στις εξόδους των δευτερευουσών Δεξαμενών των Δ.Δ. του Δήμου  όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των Τ.Σ.Ε. θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση. Αφορά επίσης και την διασφάλιση του αδιάλειπτου των επικοινωνιών με την δημιουργία ενός δικτύου «κορμού» υψηλών ταχυτήτων και χρήση κατάλληλου συστήματος ασύρματης επικοινωνίας και back up συστήματος επικοινωνίας GPRS. Επίσης, περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων αυτοματισμού του Διυλιστηρίου της Κομοτηνής, ώστε αυτές να μπορέσουν να ενταχθούν στο συνολικό σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού σε ένα ενιαίο σύνολο για όλο το υδροδοτικό δίκτυο του νέου Δήμου Κομοτηνής. Έτσι, θα καταστεί εφικτός ο συσχετισμός των λειτουργικών δεδομένων του διυλιστηρίου με αυτά του υπόλοιπου δικτύου ύδρευσης και κατ’ επέκταση η ορθολογικότερη διαχείριση των αποθεμάτων νερού. Περιλαμβάνονται συνολικά τριάντα έξι (36) εγκαταστάσεις ΤΣΕ εκ των οποίων οι δύο (2) θα είναι εγκατεστημένοι σε αντλιοστάσια, δέκα τέσσερεις (14) θα είναι εγκατεστημένοι σε δεξαμενές, δώδεκα (12) θα είναι εγκατεστημένοι σε γεωτρήσεις, ένας (1) θα είναι εγκατεστημένος σε μικτό σταθμό δεξαμενής και γεώτρησης και επτά (7) θα είναι εγκατεστημένοι σε σταθμούς μέτρησης διαρροών στα δημοτικά διαμερίσματα των Δημοτικών Ενοτήτων. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό Τ.Σ.Ε. (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου)

2)Την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος με την κατάρτιση και εφαρμογή ενός καταλλήλου υδραυλικού στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης και τον επανασχεδιασμό νέων ζωνών τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών με στόχο την βελτίωση της τροφοδοσίας του Δήμου Κομοτηνής με ένα ορθολογικότερο σύστημα ύδρευσης.

3)Την επέκταση του υφιστάμενου Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου σε Σύστημα Κεντρικής Διαχείρισης (ΚΣΔ) που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.

4)Την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος πληροφόρησης της Υπηρεσίας σε επίπεδο δεδομένων (για το σύνολο της έκτασης των Δημοτικών Ενοτήτων, Κομοτηνής, Αιγείρου και Ν. Σιδηροχωρίου) και εφαρμογών (εφαρμογές πεδίου και επικοινωνίας Υπηρεσίας / πολιτών).

Η προμήθεια θα περιλαμβάνει:

·     Τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την προμήθεια ελέγχου λειτουργικότητας στο εργοστάσιο, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο εγκατάστασης της προμήθειας, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο αυτό, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την κατασκευή, τον έλεγχο και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

·     Την Προμήθεια και ανάπτυξη με την χρησιμοποίηση των υφιστάμενων αδειών χρήσης, όλου του λογισμικού, που απαιτείται για:

o  την γραφική απεικόνιση και τους χειρισμούς του δικτύου ύδρευσης σε πραγματικό χρόνο,

o  τον προγραμματισμό των Τ.Σ.Ε και των επικοινωνιών,

o  την διαχείριση του δικτύου ύδρευσης,

o  την λειτουργία και τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού,

o  τις υδραυλικές ζώνες ελέγχου,

o  την διαχείριση της ζήτησης του νερού και

o  την αυτόματη υδραυλική επίλυση των δικτύων.

  • Την διάχυση της χωρικής πληροφορίας προς όλους τους εμπλεκόμενους χρήστες

·     Την προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου, σύμφωνα με την μελέτη, εξοπλισμού επικοινωνιών, για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία των επικοινωνιών του Συστήματος.

·     Την προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στην μελέτη (μετρητές στάθμης, παροχής, πίεσης, ηλεκτρικών μεγεθών κλπ.).

·     Την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών (καλωδιώσεις κ.λ.π) παροχής ηλεκτρικής ισχύος για όλα τα τμήματα του εξοπλισμού.

·     Τις δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος.

·     Την παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση).

·     Την δωρεάν εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΚ στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος.

·     Την δωρεάν δοκιμαστική λειτουργία, όπου παρέχεται  συντήρηση / υποστήριξη / καλή λειτουργία, για διάστημα ενός (1) έτους μετά την προσωρινή παραλαβή.

Είναι ευθύνη της υπηρεσίας να προβεί στις εξής απαιτούμενες κατά περίπτωση ενέργειες:

·     Την υποβολή των αιτήσεων και εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων των επικοινωνιακών συστημάτων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή  Φορείς.

·     Την συμπλήρωση των αιτήσεων προς την ΔΕΗ και την εξασφάλιση των παροχών ισχύος, όπου απαιτούνται.

Σε μήνυμά του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημήτρης Καρασταύρου, (σ.σ. ο οποίος κατέγραψε και μια ομολογουμένως επιτυχημένη θητεία και ως πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ) – προς τους Δημότες, υπογραμμίζει την τεράστια δυνατότητα που δίνεται μέσω των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών για την Ύδρευση και την Αποχέτευση, στοχεύοντας στην πρόσβαση όλων στο αγαθό του νερού, προτάσσοντας πάντα την λελογισμένη χρήση του και τον σεβασμό με τον οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, καθώς δεν είναι ένας ανεξάντλητος πόρος. Σε όλα αυτά στοχεύουν και οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου της ΕΕ.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος