ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Τιμήθηκαν στην Κομοτηνή οι προστάτες της Πυροσβεστικής των Αγίων Τριών Παίδων εν Καμίνω

Τήν Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου ἐ.ἒ., ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν προστατῶν τοῦ Σώματος τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, Ἁγίων Τριῶν Παίδων ἐν Καμίνῳ, ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό καί ἐν συνεχείᾳ τέλεσε τήν ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας, στό παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Τριῶν Παίδων στὴν ἕδρα τῆς Περιφερειακῆς Πυροσβε­στικῆς Διοίκησης Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης, παρουσίᾳ τοῦ Διοικητοῦ Ἀρχιπυράρχου Κωνσταντίνου Κούκουρα καί εὐχήθηκε σέ ὃλους καλά καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα, δημιουργικό καὶ Χριστοφόρο τὸ νέο ἔτος.

Τήν ἑπομένη, Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος προέστη τῆς ἐπισήμου Δοξολογίας στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, μέ τήν παρουσία τοπικῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος