ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τις παραιτήσεις όλων των Γενικών Διευθυντών, Προϊσταμένων Τμημάτων και Ειδικών Συνεργατών ζήτησε ο δήμαρχος Ιάσμου!

Επί πολλά χρόνια, η συντριπτική πλειοψηφία των μονίμων υπαλλήλων στο δήμο Ιάσμου εργαζόταν χωρίς αυτοθυσίες, χωρίς κανόνες, αδιαφορώντας για τις ανάγκες του δημότη ή σε κάθε περίπτωση σκόπιμα απέφευγαν να εργαστούν αποτελεσματικά.

Ακόμη και σήμερα υφίστανται υπάλληλοι, που πιστεύουν ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, προβαίνοντας σκόπιμα στη διαρροή ευαίσθητων διοικητικών πληροφοριών κατά της αιρετής διοίκησης.

Ως αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας της τελευταίας τριετίας και διαμορφωθείσας προσωπικής κρίσης μου, ζήτησα τις παραιτήσεις όλων των Γενικών Διευθυντών, Προϊσταμένων Τμημάτων και Ειδικών Συνεργατών.
Την 1η Ιανουαρίου του 2023, θα προβώ σε νέες τοποθετήσεις, συμμορφούμενος πλήρως με τις επιταγές του νόμου.

Κανένας μόνιμος υπάλληλος δεν θα λάβει περισσότερα από όσα του αναλογούν και θα εργαστεί τόσο αφοσιωμένα όσο εγώ και οι αιρετοί εκλεγμένοι συνεργάτες μου.

Όσοι δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτές τις αξίες δεν έχουν πλέον θέση στον Δήμο Ιάσμου.
Ο Δήμος Ιάσμου άλλαξε.
Η περίοδος της αιχμαλωσίας στον δημόσιο υπάλληλο τελείωσε, διοικεί η λαϊκή βούληση.

Οντέρ Μουμίν
Δήμαρχος Ιάσμου

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος