ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το μήνυμα της Κυριακής

Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμoνος

Στο κάλεσμα των μαθητών του Χριστού αναφέρεται η σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Ο Κύριος «είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα τον λεγόμενονΠέτρον και Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού στη θάλασσα της Τιβεριάδος και λέγει αυτοίς, δεύτε οπίσω μου».

Ο Χριστός πλησίασε απλοϊκούς ανθρώπους, που είχαν αγνά αισθήματα, ειλικρίνεια, τιμιότητα και όχι επιδιώξεις και σκοπιμότητες. Τους κάλεσε, να γίνουν «φίλοι» και «συνεργοί» Του. Δε στράφηκε σε ανθρώπους με αξιώματα και με τίτλους, με εξουσιαστική δύναμη, με ιδιαίτερη μόρφωση και με εντυπωσιακά χαρίσματα.

Ο Χριστός πλησίασε απλοϊκούς ανθρώπους, που είχαν αγνά αισθήματα, ειλικρίνεια, τιμιότητα και όχι επιδιώξεις και σκοπιμότητες. Τους κάλεσε, να γίνουν «φίλοι» και «συνεργοί» Του. Δε στράφηκε σε ανθρώπους με αξιώματα και με τίτλους, με εξουσιαστική δύναμη, με ιδιαίτερη μόρφωση και με εντυπωσιακά χαρίσματα

Οι αδελφοί, Ανδρέας και Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, όπως κατόπιν και άλλοι, «ήσαν αλιείς». Μάλιστα οι πρώτοι, όταν τους κάλεσε και τους ανακοίνωσε το σκοπό της προσκλήσεώς Του, τακτοποιούσαν τα δίχτυα τους. Ο λόγος του Χριστού «ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων», φαίνεται ότι τους ηλέκτρισε και τους ώθησε να πάρουν την στιγμή εκείνη την απόφαση να εγκαταλείψουν «πλοία και δίκτυα» και να Τον ακολουθήσουν.

Εγκατέλειψαν το ψάρεμα στη θάλασσα και ασχολήθηκαν ισόβια με το «ψάρεμα» ανθρώπων στον δρόμο του Θεού. Ανταποκρίθηκαν πρώτα στο: «δεύτε οπίσω μου» και αργότερα στην άλλη προτροπή του Χριστού, «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη…βαπτίζοντες…και διδάσκοντες…». Η συγκεκριμένη πρόσκληση του Χριστού δεν είχε περιστατική και περιορισμένη ισχύ. Απευθύνθηκε μεν τότε σε συγκεκριμένα πρόσωπα, που έγιναν μαθητές και απόστολοί Του, αλλά η ίδια πρόσκληση «απευθύνεται» έμμεσα σε κάθε εποχή, σε κάθε άνθρωπο.

Είναι μάλιστα αναγκαίο να γίνεται συνεχώς, διότι πολλοί αδελφοί μας, αγνοούν το μήνυμα της σωτηρίας. Ο Απόστολος Παύλος γράφει : «Πώς θα σωθούν οι άνθρωποι, εάν δεν επικαλεσθούν τον Σωτήρα και Λυτρωτή; Και πώς θα τον επικαλεσθούν, εάν δεν τον πιστέψουν; Αλλά πώς θα πιστέψουν Εκείνον, για τον οποίον δεν άκουσαν;».

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος