ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΝ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΝ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ἐν ὂψει τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου και διά τήν κατάλληλον ψυχικήν καί πνευματικήν προετοιμασίαν τοῦ πληρώματος τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ π. Φιλήμων, ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, θά ἐξομολογεῖ εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Τρύφωνος ἀπό τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 10ης Αὐγούστου καί θά παραμείνῃ ἕως τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 13ης τοῦ αὐτοῦ μηνός καί κατά τάς ὥρας ἀπό 8:00 ἕως 12:00 καί ἀπό 18:00 ἕως 20:00.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος