ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το νέο Δ.Σ. του Π.Σ. Ανατολικορωμυλιωτών Κομοτηνής

Την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του, συγκροτήθηκε σε Σώμα και καθόρισε τα μέλη του ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Αθανάσιος Καρακασίδης
Αντιπρόεδρος: Μαριάννα Κηπουρού
Γραμματέας: Ζαφειρία Σύρμου
Ταμίας: Δάφνη Χαριτοπούλου
Αναπλ. Ταμίας: Βαλσάμω Πελτέκη
Μέλος: Ιωάννης Κενανίδης
Μέλος: Τόνα Στεπάνη

Η θητεία του ως άνω Δ.Σ. είναι διετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η νέα τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τους εξής:
1) Ευστρατία Στεπάνη
2) Πασχαλία Φαλή
3) Γιώργος Αμπατζιάνης

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος