ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Το ΤΕΕ Θράκης αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την νομοθετική ρύθμιση ενός σοβαρού θέματος που αφορά την Παλιά Πόλη της Ξάνθης

Το ΤΕΕ Θράκης επεξεργάστηκε και υπέβαλε πρόταση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σκρέκα και προς τον Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ταγαρά, με την οποία τεκμηριώνει  την ανάγκη τροποποίησης συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου  4495/2017 για την τακτοποίηση  αυθαιρέτων.

Οι διατάξεις αυτές εμποδίζουν την δυνατότητα επισκευής ή μεταβίβασης εκατοντάδων κτιρίων της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης,  πράγμα που νομοτελειακά θα οδηγήσει στην εγκατάλειψή τους και τελικά στην κατάρρευσή τους.

Με τον νόμο όπως ισχύει σήμερα απαγορεύεται σε εκατοντάδες σπίτια της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης να επισκευαστούν ή να μεταβιβαστούν εξαιτίας  της ύπαρξης κάποιας αυθαίρετης  προσθήκης, για την οποία δεν προβλέπει ο νόμος την δυνατότητα να τακτοποιηθεί. Στην πρόταση αναλύεται  διεξοδικά η ιδιαιτερότητα των διατηρητέων κτιρίων της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης, τα οποία σε αντίθεση με τα διατηρητέα κτίρια όλης της υπόλοιπης χώρας είναι διαβαθμισμένα σε τρεις κατηγορίες Α, Β και Γ ανάλογα με την σπουδαιότητά τους, πράγμα που δεν λαμβάνεται υπόψη στον νόμο 4495/2017.

Επίσης επισημαίνεται το γεγονός ότι οι περισσότερες αυθαίρετες προσθήκες είχαν γίνει  πολύ πριν τον χαρακτηρισμό των κτιρίων ως διατηρητέων αλλά και πολύ πριν κηρυχθεί η Παλιά Πόλη της Ξάνθης ως προστατευόμενος  οικισμός, πράγματα που επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη στον νόμο 4495/2017.

Η πρότασηκοινοποιήθηκε στους τρεις βουλευτές του νομού,στον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης καθώς και στο Δήμαρχο Ξάνθης, με τους οποίους το ΤΕΕ Θράκης θα επιδιώξει κοινή συνάντηση για να τους ενημερώσει πληρέστερα τις επόμενες ημέρες.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος