ΔΙΑΦΟΡΑ

Τουλάχιστον 32 Στικταετοί διαχειμάζουν στο Δέλτα Έβρου

Οι Στικταετοί (Clanga clanga) είναι χειμερινοί επισκέπτες του Δέλτα Έβρου.

Το Δέλτα φιλοξενεί αρκετές δεκάδες αετών του είδους αυτού κάθε χρόνο και είναι η περιοχή με το μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ελλάδα.

Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον 32 Στικταετοί διαχειμάζουν στο Δέλτα Έβρου.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος