ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινούν οι εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στην Α’ Δημοτικού

Την ερχόμενη Παρασκευή (1/3), ξεκινούν σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας οι εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στην Α’ Δημοτικού, για την ερχόμενη σχολική χρονιά, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται την Τετάρτη, 20 Μαρτίου.

Οι γονείς καλούνται να ολοκληρώσουν τις εγγραφές μέσα στο διάστημα αυτό, καθώς όσες πραγματοποιηθούν μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα χρειαστούν έγκριση από τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε ό,τι αφορά στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα εγγραφούν τα παιδιά που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων ετών, δηλαδή είναι γεννημένα το 2020.

Παράλληλα, τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού, ενώ η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής

Για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, απαιτείται η χρήση κωδικών. Συγκεκριμένα, οι κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) κάνουν χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Ως εκ τούτου, πραγματοποιούν είσοδο στη σελίδα της εφαρμογής και στην συνέχεια επιλέγουν το Νηπιαγωγείο, στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του. Ακολούθως, ο κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Όταν ολοκληρωθεί αυτό το βήμα, ο κηδεμόνας πρέπει διαδοχικά να συμπληρώσει τα στοιχεία του προνηπίου/νηπίου για το οποίο γίνεται η εγγραφή. Βέβαια, το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι κηδεμόνες κάνουν απλώς την επιλογή.

Στην συνέχεια, συμπληρώνουν τη διεύθυνση κατοικίας τους, αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή έγγραφο-αποδεικτικό, (λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο). Ακολούθως, καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Εγγραφή στην Α’ Δημοτικού

Ομοίως, στην Α΄ Δημοτικού θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2024-2025, τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018. Πριν από την έναρξη των εγγραφών, η διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου αναρτά σε εμφανές σημείο της σχολικής μονάδας ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου, ανακοίνωση με πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, ενημερώνει για τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου, τις ώρες υποβολής των αιτήσεων και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Με την λήξη της προθεσμίας για τις εγγραφές, ο διευθυντής του σχολείου ελέγχει τα στοιχεία και συντάσσει ονομαστική κατάσταση μαθητών, την οποία αποστέλλει εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος