ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Yποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές/κοινό στις υπαίθριες λαϊκές αγορές (παζάρια)

Στην υπενθύμιση ότι είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές/κοινό στις υπαίθριες λαϊκές αγορές (παζάρια) προέβη σήμερα ο δήμαρχος Κομοτηνής Γιάννης Γκαράνης.

Σύμφωνα με την γραπτή  ανακοίνωση του Δήμου η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 2, της υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50361 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος