ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

100 παγκάκια για οικισμούς του δήμου Ιάσμου

Τοποθετήθηκαν από τον Δήμο Ιάσμου 100 παγκάκια στους οικισμούς Μίσχο, Μέγα Πιστό, Σώστη, Κοπτερό, Πελεκητή και Αμαξάδες.

Τοποθετήθηκαν σε αναγκαία, κεντρικά σημεία, τα δε χαλασμένα παγκάκια αποσύρθηκαν για επισκευή – συντήρηση – εκ νέου τοποθέτηση.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος