ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

78 θέσεις τακτικού προσωπικού ζητά η ΠΑΜΘ από το ΥΠΕΣ

Αίτημα για την πρόσληψη συνολικά 78 ατόμων σε θέσεις τακτικού προσωπικού στις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας ΑΜΘ για το 2023, κατέθεσε η Περιφέρεια, μετά από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η πρόσληψη αυτών των ατόμων, κρίνονται απαραίτητα για την απαραίτητα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας,

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόβλημα της υποστελέχωσης είναι μείζον στην Περιφέρεια, και έχει συζητηθεί πολλές φορές τόσο στα Περιφερειακά Συμβούλια, όσο και σε συζητήσεις των διοικήσεων με την Κυβέρνηση.

Παρόλα αυτά θα πρέπει να σημειωθεί πως παρά τις αιτήσεις που κάνει κατά καιρούς η Περιφέρεια, συνήθως το Υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει αρκετά λιγότερες, και συνήθως και η προκήρυξη των θέσεων αυτών καθυστερεί επίσης με αποτέλεσμα να συνεχίζεται το πρόβλημα.

Πώς κατανέμονται οι θέσεις

Από τις 78 θέσεις, οι 14 αφορούν την έδρα της Περιφέρειας, 9 την ΠΕ Ροδόπης, 4 την ΠΕ Ξάνθης, 9 στην ΠΕ Δράμας, 17 στην ΠΕ Έβρου και 25 στην ΠΕ Καβάλας.

Στην έδρα της Περιφέρειας αιτούνται 4 θέσεις ΠΕ Διοικ. Οικονομικ./Οικονομικού, 3 θέσεις ΠΕ Μηχανικών, 1 θέση ΠΕ Πληροφορικής, 1 θέση ΤΕ Διοικ. Λογιστ./Λογιστικού, 2 θέσεις ΤΕ Επ. Υγείας Προνοίας, 2 θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και 1 θέση ΔΕ Οδηγών.

Στην ΠΕ Ροδόπης, αιτούνται 1 θέση ΠΕ Γεωτεχνικών, 1 θέση ΠΕ Μηχανικών, 1 θέση ΤΕ Διοικ. Λογιστ./Λογιστικού, 1 θέση ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, 2 θέσεις ΔΕ Χείριστων Μηχανημάτων Έργων, 1 θέση ΔΕ Τεχνικών και 2 θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Στην ΠΕ Ξάνθης, αιτούνται 1 θέση ΠΕ Πληροφορικής, 1 θέση ΤΕ Μηχανικών και 2 θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Στην ΠΕ Δράμας αιτούνται 1 θέση ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 1 θέση ΠΕ Μηχανικών, 2 θέσεις ΤΕ Μηχανικών, 1 θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 2 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, 1 θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού/Εργατών και 1 θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού/ Προσωπικού Καθαριότητας.

Στην ΠΕ Έβρου αιτούνται 1 θέση ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 4 θέσεις ΠΕ Μηχανικών, 2 θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών, 3 θέσεις ΤΕ Μηχανικών, 2 θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 4 θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και 1 θέση ΔΕ Τεχνικών.

Τέλος στην ΠΕ Καβάλας αιτούνται 2 θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών, 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 2 θέσεις ΠΕ Μηχανικών, 1 θέση ΠΕ Πληροφορικής, 1 θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 1 θέση ΤΕ Επ. Υγείας Προνοίας, 3 θέσεις ΤΕ Μηχανικών, 2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 1 θέση ΔΕ Πληροφορικής Προσωπικού Η/Υ, 3 θέσεις ΔΕ Τεχνικών, 4 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων και 3 θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος