ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής

ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 και η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-meeting), αφού λάβετε υπόψη σας τα σχετικά έγγραφα που έχουν αναρτηθεί σε αυτήν.

 1. Έγκριση ή μη επικαιροποίησης του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών (υπ΄αριθ. 1/2021 Α.Ε.Ε).
 2. Έγκριση ή μη ειδικού σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού (αριθμ. 2/2021ΑΕΕ).
 3. Καθορισμός του αριθμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο μας.
 4. Έκδοση ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής απαλλοτριωμένων ακινήτων με σκοπό την επέκταση νεκροταφείων του οικισμού Μεγάλου Κρανοβουνίου του Δήμου Κομοτηνής και καθορισμός ή μη αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση.
 5. Ανάκληση ή μη της υπ΄αριθ. 127/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η Εκμίσθωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου ευρισκομένου επί της οδού Γ.Σεφέρη στην Κομοτηνή.
 6. Μερική τροποποίηση της υπ΄αριθ. 328/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής χορήγησης υποτροφιών προερχόμενων από τα κληροδοτήματα Ν. ΠΙΣΣΑ και Φ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ».
 7. Έγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2021 για 4η φορά (υπ. αριθμ. 124/2021 ΑΟΕ).
 8. ΄Εγκριση ή μη τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ τριμήνου 2021 (αριθμ. 104/2021 ΑΟΕ).
 9. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης (ΚΕ.ΜΕ.Α.) Δήμου Κομοτηνής».
 10. Ορισμός ετήσιου τέλους για περίπτερο που θα παραχωρηθεί στις ειδικές κατηγορίες (υπ΄αριθ. 146/2021 Α.Ο.Ε.).
 11. Εκμίσθωση ή μη δημοτικού κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Ανδρονίκου για τοποθέτηση και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
 12. Καθορισμός ή μη μισθώματος για απευθείας και χωρίς δημοπρασία παραχώρηση τμήματος αιγιαλού παραλίας Μέσης.
 13. Χορήγηση ή μη συναίνεσης για τη σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αρωγής στο Ο.Τ. 111 (υπ΄αριθ. 10/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 14. Ανάκληση της αριθ. 2/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. λόγω αλλαγής νομοθεσίας και επανεξέταση αιτήματος τροποποίησης χώρου πρασίνου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Υφαντών του Δήμου Κομοτηνής (υπ΄αριθ. 11/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 15. Λήψη ή μη απόφασης περί εκ νέου συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Κέντρο Κοινότητας» λόγω αλλαγής φορέα υλοποίησης του προγράμματος.
 16. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2017».
 17. Ηλεκτροδοτήσεις ακινήτων σε περιοχές ευθύνης Δήμου Κομοτηνής.
 18. Μεταφορά θέσης παλαιών οικογενειακών τάφων.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος