ΔΙΑΦΟΡΑ

Αεροψεκασμοί για τα κουνούπια την Τετάρτη στη Ροδόπη

Στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών που εφαρμόζει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, την Τετάρτη 6 Ιουλίου προγραμματίζεται η διενέργεια αεροψεκασμού ακμαιοκτονίας με ULV εφαρμογή.

Ο αεροψεκασμός θα γίνει στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Ιμέρου-Παγουρίων και Γλυφάδας, μετά την δύση του ηλίου και για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις 2 ώρες

Προφυλάξεις

Οι αρμόδιοι παρακαλούν να μην κυκλοφορούν στο φυσικό περιβάλλον των παραπάνω περιοχών άνθρωποι και ζώα κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του ψεκασμού, διευκρινίζοντας ότι η εφαρμογή δεν θα γίνει σε κατοικημένες περιοχές, ωστόσο κατά την εκτέλεση της πτήσης από και προς τις περιοχές εφαρμογής ενδέχεται το ελικόπτερο να διέλθει κοντά από κατοικημένες περιοχές, χωρίς αυτό να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Επισημαίνεται ότι για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες του υπ’ αριθ. 3331/94660/19-04-2022 εγγράφου της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΨΧΤΖ4653ΠΓ-ΠΛ7) και της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π οικ. 13563/04-03-2022  Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 9ΖΟ1465ΦΥΟ-Α43).

Η εφαρμογή θα γίνει:

  • Με ευθύνη του ανάδοχου φορέα που είναι o ASNF Αεροεφαρμογές ΙΚΕ.
  • Με χρήση ελικοπτέρου που φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό.
  • Με συνεχή επίβλεψη από ειδικούς επιστήμονες υπαλλήλους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
  • Με εγκεκριμένα για το σκοπό σκευάσματα σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 3331/94660/19-04-2022 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΨΧΤΖ4653ΠΓ-ΠΛ7).

Σε περίπτωση που ο ψεκασμός για οποιονδήποτε λόγο (όπως καιρικές συνθήκες κλπ) δεν πραγματοποιηθεί ή δεν ολοκληρωθεί, θα μετατεθεί εντός των επομένων ημερών.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος