ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ ἐτέλεσε τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 18ης Ὀκτωβρίου 2020, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, Καθηγητῶν καί Μαθητῶν τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς «Ἱερᾶς Μητροπόλεως «ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ».

Ὁ σεπτός Ποιμενάρχης μας, μετά τόν ἁγιασμό, προσεφώνησε τούς παρισταμένους, ὅπου ἐπεσήμανε τά σχετικά μέ τή λειτουργία της πλέον ὡς ἀναγνωρισμένου Νομικοῦ Προσώπου ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, ἐνῶ ἐτόνισε τήν διαχρονικήν ἀξίαν τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἡ ὁποία, ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε, εἶναι ἡ μητέρα τῶν ὑπολοίπων εἰδῶν μουσικῆς καί προέτρεψε τούς νέους νά ἀκολουθήσουν τήν παράδοσιν αὐτήν καί ἀργότερα καταρτισμένοι νά πλαισιώσουν ἱερά ἀναλόγια καί Ναῶν, κυρίως, τῆς ὑπαίθρου, πού παρουσιάζουν σημαντικές ἐλλείψεις.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος